UMPRUM podepsala Memorandum o spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Ve středu 30. 9. 2020 byla v Nostickém paláci podepsána ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem a rektorem UMPRUM Jindřichem Vybíralem Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci.

 Nově podepsaná Rámcová dohoda o spolupráci s UMPRUM je cílena na spolupráci v rozvíjení kulturních a kreativních průmyslů. Spolupráce obou institucí bude probíhat např. formou vzájemné propagace a medializace, spolupráce v oblasti podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, účasti na vědeckovýzkumných projektech, spolupráci na výstavní a publikační činnosti prezentující český design, umění, architekturu a další kreativní obory, organizování společných akcí za účelem zvýšení informovanosti o umění a kreativních průmyslech, poskytování partnerství a záštit.