Věci a Slova
Vytvořeno: 29. 9. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výstava Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design (1870-1970)

12. 9. – 6. 11. 2014

Vernisáž a křest stejnojmenné publikace 11. 9. 2014 v 18 hodin

Autorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková

Umělecký průmysl, užité umění a design zaznamenaly v průběhu let 1870-1970 výraznou proměnu nejen v rovině formálního stylu, ale i v rovině společenských priorit. Pro umělecký průmysl konce 19. století je charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně, pro poválečný design funkční televize. Vybrané historické předměty budou doplněny o autentický dobový komentář teoretiků a kritiků oboru (Eitelberger, Hostinský, Šalda, Tyršová, Vaněk, Loos, Markalous, Teige, Brouk, Kotík, Šindelář, Lamarová, a mnozí další). K výstavě vyjde obsáhlá antologie textů.

Autor fotografií: Ondřej Přibyl

DOPROVODNÝ PROGRAM:

2. 10. 15 h – Jitka Šosová / Lektorská prohlídka pro seniory s dětmi

4. 10. 14 h – Mariana Dufková / Lektorská prohlídka a výtvarná dílna pro děti

9. 10. 17 h – Komentovaná prohlídka s autorkami výstavy

 PODROBNOSTI O DOPROVODNÉM PROGRAMU:


Číst více...

Reportáž České televize

Přehraj

V rámci DESIGNBLOKU 14 se na výstavě Věci a slova na UMPRUM chystají speciální doprovodné aktivity! Ty zde budou trvale k dispozici jak rodičům s dětmi, tak "bezdětným" dospělým. Přijďte si vyzkoušet svůj ostrovtip do galerie UM - u vstupu si můžete vypůjčit jednu ze dvou připravených sad rébusů a zkusit vypátrat, k jakému vystavenému předmětu textové a vizuální indicie odkazují. Pokud tíhnete spíš k tvořivým aktivitám, máte možnost kreativně pojmout návrh vlastního desénu látky. Pomocníkem a inspirací vám budou vzory vystavených textilií.

Věci a slova (Foto: Ondřej Přibyl, aranžmá zátiší: Eva Koťátková)