Cena Josefa Hlávky pro Barboru Procházkovou
Vytvořeno: 19. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Čerstvá absolventka Ateliéru designu oděvu a obuvi Barbora Procházková, byla rektorem UMPRUM, prof. Jindřichem Vybíralem navržena, aby jí byla udělena Cena Josefa Hlávky za diplomovou práci „Projekt SAPIENCE“. Cena byla Barboře Procházkové předána v sobotu 17. listopadu na zámku v Lužanech.

 

project SAPIENCE
„Jako absolvující student si kladu velmi vážnou otázku, jak přistupovat k profesi módního návrháře a profilovat svou tvorbu ruku v ruce s ekologií a udržitelností s cílem nespotřebovávat. Ve své diplomové práci se proto zabývám konceptem udržitelné oděvní značky. Základním produktem jsou střihové šablony různých designů, které jsou opatřeny návodem a určené pro domácí šití. Je smysluplné, aby forma oděvu oslovila co nejširší publikum, proto jsou produkty navrženy tak, aby odpovídaly běžným funkčním a estetickým potřebám uživatele. Zároveň ale uživatele pobízím ke kreativitě a fantazii vlastního subjektu a kladu důraz na hodnotu osobního vztahu mezi nositelem a vlastnoručně vyrobeným oděvem. Součástí práce je i ucelené uchopení grafického stylu a obalového materiálu, tzv. DNA projektu. Grafický jazyk akcentuje mladistvou náturu autora i uživatele a jasně a současně s ním komunikuje. Cílem mého projektu je zaměřit se na udržitelnost, edukovat veřejnost a vytvořit kreativní zábavnou alternativu, která bude motivovat zejména mladou generaci k výrobě vlastního oblečení.“

 

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Dále je určena pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O udělení tohoto ocenění rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky a předsedy Akademie věd ČR.

V roce 1993 byly Ceny Josefa Hlávky uděleny poprvé. Na toto prestižní ocenění, které je v současné době spojeno s předáním diplomu a finanční částky, navrhují správní radě Nadání kandidáty rektoři vysokých škol, brněnské techniky a předseda Akademie věd České republiky. Mladí lidé, kteří získali Cenu Josefa Hlávky, založili v roce 1998 FanClub Josefa Hlávky. Propagují činnost Hlávkova Nadání na svých internetových stránkách, na pozvání se účastní akcí, které Nadání pořádá, spolupracují se studenty ubytovanými v Hlávkově koleji i s dalšími studenty, kteří od Nadání získali nadační příspěvek.