Výsledky přijímacího řízení 2015/16 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 4. 2. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 12. - 16. 1. 2015 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění  přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha. (bez záruky)