Výsledky přijímacího řízení 2016/17 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 5. 2. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 11. - 15. 1. 2016 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění  přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha. (bez záruky)