Výsledky přijímacího řízení - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění
Vytvořeno: 5. 5. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 28. - 29. 4. 2016 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati tito uchazeči - viz příloha.