Výstava Koriandrový tunel
Vytvořeno: 17. 6. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

“Nechť tedy čtenář neočekává úplnou historii a teorii Hry se skleněnými perlami, nebyli by toho dnes schopni ani důstojnější a zdatnější autoři, než jsme my. Takový úkol zůstává vyhrazen pozdějším dobám, pokud zdroje k němu, jakož i duchovní předpoklady dříve nezaniknou.
O to méně má toto naše pojednání být učebnicí Hry se skleněnými perlami, žádná totiž nikdy ani nebude napsána. Herním pravidlům této Hry všech her se nelze naučit jinak než běžnou, předepsanou cestou, která si vyžaduje mnoho let, a nikdo ze zasvěcenců by nikdy nemohl mít zájem na tom, aby naučení herním pravidlům usnadnil.
Tato pravidla, znaková řeč a gramatika Hry, představují určitý druh vyvinutého tajného jazyka, na němž se podílí vícero věd a umění, a který je s to vyjadřovat a do vzájemného vztahu uvádět obsahy a výsledky téměř všech věd. Hra se skleněnými perlami je tedy hrou s veškerými obsahy a hodnotami naší kultury.”

Hermann Hesse, Hra se skleněnými perlami
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Glass_Bead_Game)

“Který projekt se ti zatím nepovedlo realizovat? Jaká je tvoje utopie?” To jsou nejčastěji se vyskytující otázky napříč širokou databází rozhovorů Hanse Ulricha Obrista. Vize projektů, které nemohly zatím vzniknout, možná ani nevzniknou, ale silně prahneme po jejich hmatatelnosti je nejlepším odrazem našich motivací.

Supermedia jsou šest let trvající kontinuální, fluidní utopií s nepravidelnou křivkou vkládané energie a výchozích výkonů. Průchod Koriandrovým tunelem je naplněním tohoto tvrzení. Společně s výstavou diplomových prací se prezentuje schopnost či neschopnost, ochota či zapření jednotlivých členů superskupiny k vzájemné kooperaci či napřímení silně deklarované individuality.
Nikdy nevíme kde končí, natož začíná prostor utopie. Koriandrový tunel odpověď nepřináší, pouze je.


Číst více...