Zemřel prof. Jiří Beránek, emeritní profesor, vedoucí ateliéru Socha II UMPRUM
Vytvořeno: 27. 1. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 S velkým smutkem informujeme o úmrtí sochaře a pedagoga prof. Jiřího Beránka, který celých 14 let (1994-2008) vedl ateliér Socha II na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zemřel po těžké nemoci ve věku 75 let.

Sochař a kreslíř Jiří Beránek se narodil 21. listopadu 1945 v Borkovicích. Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze. Vedl sochařský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a následně na Fakultě Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Ve své tvorbě z počátku pracoval především se dřevem, sádrou a s nalezenými předměty, často se nechával nést tvarem kmene, nasazením větví, strukturou hmoty. Jeho asamblážované plastiky jsou ovlivněné surrealismem. Z ohořelých trámů sestavoval konstrukce podobné opuštěným domům, rozbořeným stavbám, zaniklým osadám, zpustošeným tvrzím, dobytým pevnostem. Kromě sochařské tvorby také kreslil. Beránkova improvizovaná až romantická práce ovlivnila řadu mladších výtvarníků.

Samostatně vystavoval od roku 1969, kolektivních výstav se účastnil od roku 1973. Je autorem objektů pro církevní prostory (Libčeves, Litoměřice, Mohelnice, Hradec Králové, Uherský Brod) i exteriéry (pískovna Lemberk, Hitfeld u Hamburku).

V 70. a 80. letech se zúčastnil řady důležitých skupinových výstav, z nichž mnohé byly neoficiální nebo povolené pod hlavičkou smyšleného pořadatele, například Gong (1983), Barevná socha (1985), Barevná plastika (1988), Jeden starší, jeden mladší (1988), Střední věk (1989). Po roce 1989 často vystavoval i v zahraničí, pracoval na sochařských setkáních a sympoziích a patřil k důležitým představitelům starší střední generace.
Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách. Byl členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. V roce 1991 získal stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation New York.

 

Zdroj: archiweb