Zemřel Václav Šerák, emeritní profesor, vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM
Vytvořeno: 25. 1. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

S velkou lítostí oznamujeme, že nás v sobotu 23. ledna 2021 opustil emeritní profesor a dlouholetý vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM, sochař a keramik prof. ak. soch Václav Šerák. Dožil se věku 89 let.

 

Václav Šerák byl absolventem Speciálního ateliéru užité keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, vedeného profesorem Otto Eckertem. Od roku 1990 se na UMPRUM vrátil, aby po 13 let vedl Ateliér keramiky a porcelánu.

 Václav Šerák byl autorem řady keramických plastik, designérem produkce několika keramických závodů, úzce spolupracoval s architekty, účastnil se řady soutěží včetně tvorby sněhových a ledových plastik.

 Po dobu trvání Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze působil v jejím oddělení skla, keramiky a porcelánu jako návrhář i teoretik v úzké vazbě na průmyslovou produkci.

 Byl také členem Mezinárodní akademie keramiky se sídlem v Ženevě – AIC. Od přijetí do organizace v roce 1970 a v době svého působení v jejím výboru 1998 – 2004 byl delegován do mnoha aktivit včetně členství v soutěžních porotách.

 Díky své jazykové vybavenosti realizoval zahraniční kurzy na mnoha institucích, byl zakladatelem řady sympozií.

 Jeho tvorba se představila výstavami v Československu i České republice, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Turecku, Švédsku, Itálii, USA, Japonsku…

 U příležitosti své celoživotní autorské výstavy OHEŇ HLÍNA LED v roce 2017 nezapomněl na své absolventy. Jejich dílu věnoval širokou prezentaci.