Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí / Architektura a česká politika po roce 1989
Vytvořeno: 10. 12. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí
Architektura a česká politika po roce 1989


17. 12. 2021 – 19. 2. 2022

Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

 

Rok 1989 s sebou přinesl obrovskou vlnu změn. V následujících letech vznikla opět demokratická republika, došlo k rozpadu Československa, ke vstupu do Evropské unie, decentralizaci veřejné správy či nástupu ekonomického liberalismu. Jak se všechny tyto změny propsaly do polistopadové architektury? Odpověď nabízí výstava Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí, která je k vidění v prostorách nového Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Vztah politiky a architektury po roce 1989 se výrazně změnil oproti předchozím epochám. Zejména je patrná absence nových politických budov, v 90. letech se navíc vytrácí i zájem o péči o další veřejné budovy, sdílený prostor nebo třeba celospolečenskou problematiku bydlení. Volné pole působnosti bylo více či méně záměrně předáváno soukromému sektoru.

„Tři dekády porevolučního vývoje nejsou ale jen obdobím mocenského vyvažování a proplétání veřejného a soukromého zájmu. Diverzifikuje se sám veřejný sektor. Veřejnost se oficiálně stává svébytnou politickou silou. Architektura tak už nereprezentuje jen politiku státu, ale i dalších hráčů s různými cíli a prioritami. A politika je v současnosti spíše prostorem pro vyjednávání“, vysvětluje významný faktor změn kurátor výstavy Cyril Říha.

Výstava je architektonicky koncipována do tvaru pěticípé hvězdy, která v půdorysné zkratce symbolizuje geopolitický kontext ČR po roce 1989. Zobrazuje pět subjektů hájících veřejné zájmy – stát, samosprávu, EU, orgány architektonické profese a občanské iniciativy. Jejich jednotlivé vztahy jsou demonstrovány případovými studiemi a dokládány texty, daty, projekcemi a fyzickými exponáty.

Výstava, která se příznačně koná v právě dostavěné budově Technologického centra, je čtvrtou, závěrečnou akcí výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19.-21. století Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

 

Kurátor výstavy: Cyril Říha
Autoři panelů: Elena Fialková, Jan Galeta, Anna Hejmová, Vendula Hnídková, Karolína Jirkalová, Lenka Kerdová, Petr Klíma, Vojtěch Märc, Cyril Říha
Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný (RCNKSK architekti)
Grafický návrh: Tereza Hejmová, Kristýna Žáčková, Viktor Takáč
Produkce: Dita Pfefferová
Spolupráce: Matěj Peterka, Lujza Lehocká


Výstava je čtvrtým, hlavním výstupem výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19.-21. století Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (DG18P02OVV041).