Zvláštní cena rektora v soutěži Mizející smrčina
Vytvořeno: 24. 11. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Rektor UMPRUM Jindřich Vybíral udělil zvláštní cenu v interní celoškolní soutěži Mizející smrčina. Oceněný byl projekt trojice studentů – doktoranda Jonáše Richtera a studentek Ateliéru sochařství Ruty Putramentaite a Denisy Langrové, kteří připravili hudební album Sboru Družstva život tematizující odlesňování a úbytek vody v krajině Prodaná smrčina.

Soutěž MIZEJÍCÍ SMRČINA: les – voda – půda – krajina navazuje na soutěž Snížená produkce. UMPRUM pro budoucnost z loňského roku. Záměrem soutěže je podpořit vznik uměleckých, designérských či architektonických projektů reflektujících palčivou problematiku hrozícího kolapsu smrkových lesů a stávající stav lesního hospodářství či zemědělství obecně. Projekty se mohou vztahovat rovněž k podmínkám, z nichž tato krize vyvěrá, tedy k suchu, úbytku biodiverzity, proměně krajiny či výkyvům počasí jako průvodním jevům prohlubující se klimatické změny. Výsledné práce mohou mít charakter konkrétních řešení, materiálových experimentů, strategických návrhů i spekulativních vizí. Mohou mít podobu hmotných objektů i nehmotných konceptů, může jít o díla jednotlivců i kolaborativní projekty.

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter ve svém projektu Prodaná smrčina pokračují v dlouhodobější praxi využívání emocionálního kolektivního zpěvu. Společně s diváky se ve svých performancích pokouší hledat cesty, jak použít dech a hlas jako nástroj k tvoření lepšího světa. Pomocí rytmických cvičení pozorují fyziologické i politické aspekty kolektivního hlasu a společným zpěvem nechávají svá těla rezonovat na frekvencích vlastní nebo převzaté emancipační poezie. Formou repetitivních nápěvů zpracovávají také fragmenty akademických textů nebo politických dokumentů týkajících se vztahu člověka k přírodě.

Během léta 2020 v tomto duchu v rámci rezidence INI Project založili Sbor Družstva život a nahráli hudební album sborových písní týkající se odlesňování a s tím souvisejícího úbytku vody v krajině: https://sbordruzstvazivot.bandcamp.com

Les chápou jako nehierarchické mezidruhové společenství, které díky komplexitě společných vztahů a vazeb spojuje společný zájem o společné soužití.

Písně z alba Sboru Družstva život mají v plánu zpracovat formou video esejů a doplnit třeba o rozhovory s různými odborníky na lesní hospodářství a životní prostředí. Tyto osobnosti a jejich výpovědi by byli součástí imaginativního příběhu.

Zmiňované eseje by byly zformovány do podoby videoklipového seriálu či filmového deníku s prvky opery a muzikálu. Dále by zde figurovaly apropriované tendence z pohádek, legend i mytologie a autorské objekty a performance.

 

Tímto způsobem by měl celý projekt tvořit multidisciplinární spekulativní narativ stimulující imaginaci diváka pro představy více ohleduplné, respektující a pečující budoucnosti.