Úřední deska

 

Imatrikulace 2022

Všechny nově zapsané studující si dovolujeme srdečně pozvat na na slavnostní obřad u příležitosti složení imatrikulačního slibu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Imatrikulace proběhne v pondělí 3. 10. 2022 v 8:30 v Kině v Technologickém centru UMPRUM (Mikulandská 134/5, Praha 1). Podrobný harmonogram - viz příloha.

PROSÍME O DOCHVILNOST!!! 

 

Doplňujeme, že imatrikulace je povinná pro: 

  • Nově zapsané studující bakalářského studijního programu   
  • Nově zapsané studující magisterského studijního programu
    Nově zapsané studující navazujícího magisterského studijního programu, kteří nestudovali v bakalářském studijním programu na UMPRUM. Studující, kteří již na UMPRUM studovali v bakalářském programu se imatrikulace zúčastnit nemusí! 
  • Nově zapsané studující doktorského studijního programu (výtvarný i teoretický program), kteří nestudovali v magisterském studijním programu na UMPRUM. Studující, kteří již na UMRPUM studovali v (navazujícím) magisterském programu se imatrikulace účastnit nemusí!  

  

 

 

Vytvořeno: 21. 9. 2022
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 24/2022 - o přiznání stravného

Vytvořeno: 12. 9. 2022
 

Pozvánka na obhajoby disertačních prací 2021/2022

Obhajoby disertačních prací se budou konat 26. a 27. 9. 2022 vždy od 9:00 hod., v místnosti 115, 1. patro (UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1). Pozvánky naleznete v příloze.

Vytvořeno: 12. 9. 2022
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 25/2022 - o výsledku výběrového řízení na pozici Koordinátora vyučujícího odborný oborový předmět Kreativní typologie na Katedře architektury

Vytvořeno: 12. 9. 2022
 

Harmonogram státní zkoušky ze stavitelství dne 8. září 2022

Prosím pozor, změna místa konání: Technologické centrum v Mikulandské ulici (Mikulandská 134/5, Praha 1, místnost č. 015 v přízemí).

Vytvořeno: 26. 8. 2022
 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění - 5. září 2022

Prosím pozor, změna místa konání: Technologické centrum v Mikulandské ulici (Mikulandská 134/5, Praha 1, místnost č. 015 (komise A) a č. 017 (komise B) v přízemí).

Vytvořeno: 25. 8. 2022
 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění a obhajob DP - Teorie a dějiny výtvarných umění, 15. září 2022

Prosím pozor, změna místa konání: Technologické centrum v Mikulandské ulici (Mikulandská 134/5, Praha 1, místnost č. 017 v přízemí).

Vytvořeno: 25. 8. 2022
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na koordinátora/ku a vyučujícího odborného oborového předmětu Kreativní typologie na Katedře architektury

Termín pohovorů s uchazeči

Pohovory s uchazeči na výše uvedenou pozici proběhnou ve středu dne 7. září 2022

Přesný harmonogram pořadí uchazečů najdete v příloze.

 

Složení komise

Prof. Imrich Vaško – vedoucí Katedry architektury

Prof. Roman Brychta – garant studijního programu

Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. - členka Katedry teorie a dějin umění

Vytvořeno: 18. 8. 2022