Úřední deska

Přijímací řízení 2018/19 - Výtvarná umění 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - bakalářské studium (Volné umění) a navazující magisterské studium

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijních programů:

  • N8206 navazující magisterské studium - Výtvarná umění a
  • B8206 bakalářské studium - Výtvarná umění, Katedra volného umění,

postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 15. 12. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 23 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 14. 12. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na Metodika pro strategické řízení - prodlouženo do 31.12.2017!

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hledá Metodika pro strategické řízení na 0,5 úvazku. Pozice je vypsána v rámci projektu Operační program Vědy, vývoj a vzdělávání, název projektu Rozvoj efektivních principů řízení na UMPRUM.

 

Náplň práce:

·           - koordinuje procesy zpracování strategických dokumentů školy (Strategický záměr /SZ/, Plán realizace SZ, Institucionální plán /IP/) a řídí jejich realizaci

·           - podílí se na zpracování zprávy o jejich plnění (Výroční zpráva, Zpráva o plnění IP)

            - nastavuje metodiku tvorby a projednávání strategických dokumentů a vyhodnocování jejich plnění

·           - podílí se na tvorbě analytických zpráv

·           - provádí sběr dat pro analýzu strategických dokumentů školy

·           - tvoří související vnitřní předpisy, vnitřní normy a související metodycké pokyny

       - komunikuje ve věci strategických dokumentů školy s akademickou obcí

·           - spolupracuje s ostatními členy realizačního týmu projektu

·           - zpracovává dílčí analýzy a podklady pro rozhodování orgánů školy (vedení, akademický senát, umělecká rada, správní rada, rada pro hodnocení kvality) v otázkách strategického rozvoje školy a zvyšování její konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni

 

Požadujeme:

·           - pracovní zkušenosti (min. 3-5 let) v instituci obdobné velikosti jako UMPRUM

·           - VŠ vzdělání

·           - anglický jazyk

·           - komunikační schopnosti

·           - preciznost při tvorbě administrativních dokumentů

 

Nabízíme:

·           - Výborná dopravní dostupnost v centru

·           - Atraktivní prostředí prestižní umělecké školy

·           - Smlouva na dobu určitou 1 rok, 3 měsíční zkušební doba

·          -  Možnost prodloužení smlouvy (nejdéle však do 31. 8. 2020)

·           - Odpovídající finanční ohodnocení až 25 000 Kč hrubého (pro 0,5 úvazek)

·           - Možnost nástupu od 1. 1. 2018

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis ideálně s fotografií a motivačním dopisem a to do 31. 12. 2017.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hubičková, MBA, T: 251 098 264, E: hubickova@vsup.cz  adresa školy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1.

Vytvořeno: 12. 12. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 22 - mimořádné stipendium

Vytvořeno: 5. 12. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedení ateliéru užité fotografie na Katedře grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí ateliéru užité fotografie na Katedře grafiky a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.

 

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·          - VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·          - oborová praxe,

·          - znalost anglického jazyka

·         -  pedagogická praxe vítána

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         -  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·          - strukturovaný životopis,

·          - koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·          - portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·          - ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·          - doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         -  kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 3. 1. 2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 5. 1. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 8. 1. 2018. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 22. 1. 2018.

 Vytvořeno: 5. 12. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na Metodika pro strategické řízení

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hledá Metodika pro strategické řízení na 0,5 úvazku. Pozice je vypsána v rámci projektu Operační program Vědy, vývoj a vzdělávání, název projektu Rozvoj efektivních principů řízení na UMPRUM.

 

Náplň práce:

·           - koordinuje procesy zpracování strategických dokumentů školy (Strategický záměr /SZ/, Plán realizace SZ, Institucionální plán /IP/) a řídí jejich realizaci

·           - podílí se na zpracování zprávy o jejich plnění (Výroční zpráva, Zpráva o plnění IP)

            - nastavuje metodiku tvorby a projednávání strategických dokumentů a vyhodnocování jejich plnění

·           - podílí se na tvorbě analytických zpráv

·           - provádí sběr dat pro analýzu strategických dokumentů školy

·           - tvoří související vnitřní předpisy, vnitřní normy a související metodycké pokyny

       - komunikuje ve věci strategických dokumentů školy s akademickou obcí

·           - spolupracuje s ostatními členy realizačního týmu projektu

·           - zpracovává dílčí analýzy a podklady pro rozhodování orgánů školy (vedení, akademický senát, umělecká rada, správní rada, rada pro hodnocení kvality) v otázkách strategického rozvoje školy a zvyšování její konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni

 

Požadujeme:

·           - pracovní zkušenosti (min. 3-5 let) v instituci obdobné velikosti jako UMPRUM

·           - VŠ vzdělání

·           - anglický jazyk

·           - komunikační schopnosti

·           - preciznost při tvorbě administrativních dokumentů

 

Nabízíme:

·           - Výborná dopravní dostupnost v centru

·           - Atraktivní prostředí prestižní umělecké školy

·           - Smlouva na dobu určitou 1 rok, 3 měsíční zkušební doba

·          -  Možnost prodloužení smlouvy (nejdéle však do 31. 8. 2020)

·           - Odpovídající finanční ohodnocení až 25 000 Kč hrubého (pro 0,5 úvazek)

·           - Možnost nástupu od 1. 1. 2018

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis ideálně s fotografií a motivačním dopisem a to do 12. 12. 2017.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hubičková, MBA, T: 251 098 264, E: hubickova@vsup.cz  adresa školy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1.

Vytvořeno: 30. 11. 2017
Umělecká rada 

Zrušení Umělecké rady 8.12.2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že Umělecká rada dne 8.12.2017 byla z důvodů nedostatečné účasti zrušena. Plánované řízení ke jmenování profesorem pro doc. ak. mal. Josefa Ťapťucha - obor Architektura a design a habilitační řízení pro Mgr. art. Pavola Macha - obor Architektura a design bude přesunuto na další zasedání Umělecké rady dne 23.2.2018.

 

Vytvořeno: 27. 11. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 20 - provozní doba o Vánocích

Vytvořeno: 23. 11. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 21 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 23. 11. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 19 - rozhodnutí o inventarizace

Vytvořeno: 23. 11. 2017