Úřední deska

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění 22. dubna 2021 UMPRUM

Bude aktualizováno.

Vytvořeno: 12. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Architektonická tvorba na Katedře architektury

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků, vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru architektury III.

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·        VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

·        oborová praxe;

 

·        znalost anglického jazyka;

 

·        pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·        skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

 

·        strukturovaný životopis;

 

·        motivační dopis;

 

·        portfolio (elektronicky);

 

·        ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

 

·        v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

 

·        kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, personální oddělení, paní Andree Kartous (andrea.kartous@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021 na plný úvazek (1).

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

 

 

 

Uchazeč/ka bude vybrán/a v souladu s platným vnitřním předpisem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Řádem vývěrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků podle čl. 2, odst. 11.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 17. 5. 2021.

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Výtvarná tvorba na Katedře volného umění

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků, vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Vedoucí Ateliéru s hostujícím umělcem.

Kvalifikační předpoklady:

 

·        VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

·        oborová praxe;

·        znalost anglického jazyka;

·        pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·        skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;

·        strukturovaný životopis;

·        motivační dopis;

·        portfolio (elektronicky);

·        ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

·        v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·        kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

S ohledem na aktuální pandemickou situaci je možné, že veřejná přednáška a diskuze s odbornou komisí i veřejností proběhne on-line. O termínech budou uchazeči/uchazečky informováni v dostatečném předstihu. 

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Grafický design a vizuální komunikace na Katedře grafiky

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů výběrové řízení na místa níže uvedených akademických pracovníků:

Vedoucí Ateliéru digitální produkt a jeho asistent/asistentka.

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka
 • pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky;
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 • skeny získaných ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně;
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, nebo oborové praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na adresu nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021.

Úvazek: plný.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh přijímacího řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podávají uchazeč/uchazečka o místo vedoucího/vedoucí i asistenta/asistentky společně.

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

S ohledem na aktuální pandemickou situaci je možné, že veřejná přednáška a diskuze s odbornou komisí i veřejností proběhne on-line. O termínech budou uchazeči/uchazečky informováni v dostatečném předstihu.  

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 6/2021 - Zásady grantové soutěže pro studenty doktorského studia NERD

Vytvořeno: 30. 3. 2021
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 5/2021 - o výsledku výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky Ateliéru sochařstvi na Katedře volného umění

Vytvořeno: 26. 3. 2021
Přijímací řízení 2021/22 

Registrace uchazečů do 2. kola přijímacího řízení

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ POSTOUPILI DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PROGRAMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ UMĚNÍ!

Žádáme uchazeče, aby věnovali pozornost následujícími sdělení, které se týká 2. kola přijímacího řízení 2021/22.

 

Vážení uchazeči, dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na to, že letošní 2. kolo přijímacího řízení probíhá distančně, připravila pro Vás Vysoká škola uměleckoprůmyslová technickou zkoušku, při které zároveň potvrdíte svou účast ve 2. kole přijímacího řízení.

Je nutné si s dostatečným předstihem vyzkoušet funkčnost svého technického vybavení, připojení a také prostředí platformy Microsoft Teams, ve kterém bude distanční přijímací řízení probíhat.

 

Technická zkouška a potvrzení účasti proběhne v pondělí 22. března 2021 od 9:00 do 14:00.
Během uvedeného časového rozmezí se přihlašte dle instrukcí uvedených v příloze.

 

Adresa pro přihlášení: https://prihlaska.vsup.cz/

Přihlásíte se pomocí Vašeho čísla přihlášky a hesla, které jste si při podávání přihlášky nastavili a dále budete postupovat dle zobrazených instrukcí.
V případě, že neznáte číslo přihlášky nebo heslo, tak pro získání těchto údajů použijte následující odkaz
Zapomněli jste kód přihlášky nebo heslo?


Podrobný návod pro přihlášení na web prihlaska.vsup.cz naleznete v příloze.

V uvedený termín po přihlášení na stránce naleznete další pokyny jak vstoupit do aplikace Microsoft Teams a jak provést potvrzení účasti.

 

V případě jakýkoliv technických potíží, prosím kontaktujte IT podporu v pracovní dny mezi 9:00 – 17:00:

Jana Mokošová – jana.mokosova@vsup.cz, tel. 736 483 890

Jiří Zach - jiri.zach@vsup.cz, tel. 251 098 311

HelpDesk - helpdesk@vsup.cz, tel. 251 098 333, 330

 

Dále připomínáme informace k přijímacímu řízení, které jsou zveřejněné na webových stránkách a byly Vám zaslány e-mailem minulý týden:

Bakalářské a magisterské studium

Navazující magisterské studium

 

 

V případě, že se přijímacího řízení nebudete účastnit, prosím, oznamte tuto skutečnost studijnímu oddělení. Stačí napsat – Nezúčastním se přijímacího řízení. „Jméno Příjmení“ – a odeslat na adresu studijni@vsup.cz

 

Vytvořeno: 19. 3. 2021
Přijímací řízení 2021/22 

Průběh přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Níže naleznou uchazeči postupující do 2. kola základní harmonogram, aktualizované pomůcky a informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských programů v oblasti vzdělávání Umění. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne distančně.

Pozor - informace ohledně průběhu bakalářského a magisterského studia naleznou uchazeči zde!

S ohledem na vysoký počet uchazečů postupujících uchazečů a technické možnosti UMPRUM, je přijímací řízení rozděleno do dvou skupin:

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ A KATEDRA GRAFIKY

(Ateliéry: Sklo, Keramika a porcelán, K. O. V., Módní tvorba, Design oděvu a obuvi, Textilní tvorba, Ilustrace a grafika, Tvorba písma a typografie, Grafický design a vizuální komunikace, Filmová a televizní grafika, Grafický design a nová média, Fotografie II)

23. 3. 2021 úterý

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

24. 3. 2021 středa

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM – KATEDRA ARCHITEKTURY, KATEDRA DESIGNU, KATEDRA VOLNÉHO UMĚNÍ

(Ateliéry: Architektura I, Architektura II, Architektura III, Architektura IV, Průmyslový design, Design nábytku a interiéru, Produktový design, Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Fotografie I)

25. 3. 2021 čtvrtek

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

26. 3. 2021 pátek

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

 

 

Vytvořeno: 11. 3. 2021
Přijímací řízení 2021/22 

Průběh přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Níže naleznou uchazeči postupující do 2. kola základní harmonogram, aktulizované pomůcky a informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Umění. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne distančně.

Pozor - informace ohledně průběhu navazujícího magisterského studia naleznou uchazeči zde!

S ohledem na vysoký počet uchazečů postupujících uchazečů a technické možnosti UMPRUM, je přijímací řízení rozděleno do dvou skupin:

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ A KATEDRA GRAFIKY

(Ateliéry: Sklo, Keramika a porcelán, K. O. V., Módní tvorba, Design oděvu a obuvi, Textilní tvorba, Ilustrace a grafika, Tvorba písma a typografie, Grafický design a vizuální komunikace, Filmová a televizní grafika, Grafický design a nová média, Fotografie II)

23. 3. 2021 úterý

 • 9:45 – 11:00: Teoretický test 
 • 12:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly

 

24. 3. 2021 středa

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly

 

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM – KATEDRA ARCHITEKTURY, KATEDRA DESIGNU, KATEDRA VOLNÉHO UMĚNÍ

(Ateliéry: Architektura I, Architektura II, Architektura III, Architektura IV, Průmyslový design, Design nábytku a interiéru, Produktový design, Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Fotografie I)

23. 3. 2021 úterý

 • 9:45 - 11:00: Teoretický test

25. 3. 2021 čtvrtek

 • 12:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly

26. 3. 2021 pátek

 • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly

Vytvořeno: 11. 3. 2021
Přijímací řízení 2021/22 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/21 do programů v oblasti vzdělávání Umění

 

Z důvodu mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) došlo ke změně termínu a formy 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Umění.

 

Přijímací řízení do výše uvedených studijních programů proběhne v termínu 23. – 26. 3. 2021 DISTANČNÍ FORMOU.

 

Podrobnější informace naleznou uchazeči postupující do 2. kola na webu v sekci uchazeč zde, další podrobnosti budou uchazečům zaslány elektronicky.

 

Vytvořeno: 5. 3. 2021