Úřední deska

Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 12 - provozní doba školy o klauzurním období

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 4 - porušení zabezpečení osobních údajů

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 3 - zpracování osobních údajů

Vytvořeno: 16. 5. 2018
 

Informace k přijímacímu řízení 2018/19 do doktorského studia

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

 

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno 30. května 2018 v 9:00 v učebně č. 215, kdy uchazeči absolvují test z anglického / německého / francouzského jazyka.

31. května 2018 od 9:00 v místnosti č. 115 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 30. května 2018 v odpoledních hodinách.

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na asistent/ka Ateliéru filmové a televizní grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Grafika a vizuální komunikace na místo akademického pracovníka:

Asistent/ka Ateliéru filmové a televizní grafiky

 

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedené oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka,

·         pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč/ka na jiné VŠ, VOŠ,

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 4. 6. 2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2016 na plný úvazek

Průběh výběrového řízení:

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 11. 6. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuse s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
30. 6. 2018.

Vytvořeno: 3. 5. 2018
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici Projektového specialisty

Projektový specialista

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici Projektového specialisty (úvazek 0,5-1,0).

Náplň práce:

·         Realizace/administrace projektu v rámci OP VVV (Výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ)

·         Tvorba průběžných a závěrečných zpráv projektu

·         Příprava a čerpání rozpočtu, zajištění a koordinace plánovaných nákupů v souladu pravidly pro oblast zadávání zakázek v rámci OP VVV

·         Vkládání dat do IS KP2014+

·         Zodpovědnost za tvorbu a shromažďování podkladů k projektu

·         Komunikace s Řídícím orgánem OP VVV

·         Spolupráce na administraci dalších projektů UMPRUM (interní grantové soutěže, granty vypisované ministerstvy/národními agenturami apod.)

Požadujeme:

·         VŠ vzdělání ekonomického nebo právního zaměření (výhodou)

·         Zkušenosti s administrací/řízením projektů ESIF (výhodou)

·         Zkušenosti se smluvní agendou (výhodou)

·         Orientace v grantové problematice

·         komunikační schopnosti

·         preciznost při tvorbě administrativních dokumentů,

Nabízíme:

·         Výborná dopravní dostupnost v centru

·         Atraktivní prostředí prestižní umělecké školy

·         Smlouva na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení,

·         Odpovídající finanční ohodnocení

·         Možnost nástupu od 1. 6. 2018

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis ideálně s fotografií a motivačním dopisem a to do 11. 5. 2018.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hubičková, MBA, T: 251 098 264, E: hubickova@vsup.cz  adresa školy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1.

Vytvořeno: 3. 5. 2018
 

Pozvánka na doktorské kolokvium 15. - 16. 5. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat ke kolokviu studentů doktorského studijního programu Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění.

Zkouška proběhne 15. a 16. května 2018 v posluchárně č. 115. Harmonogramy naleznete v příloze.

Vytvořeno: 27. 4. 2018
 

Výsledky přijímacího řízení 2018 / 2019 - navazující magisterské prezenční studium N8101

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 26. - 27. 4. 2018 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2018/19 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 27. 4. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 11 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 27. 4. 2018
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění 2018/2019

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: N8101 navazující magisterské studium - Teorie a dějiny výtvarných umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči  - viz příloha. Druhé kolo začíná dne 27. 4. 2018 od 9:00 na adrese budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) v kabinetu č. 312 a proběhne formou pohovorů - viz přiložený harmonogram. Prosíme postupující uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut před začátkem.

Vytvořeno: 26. 4. 2018