Úřední deska

Výběrové řízení 

Harmonogram výběrového řízení na kmenového pedagoga Ateliéru hostujícího pedagoga

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga na Katedře volného umění

 

28. 6. 2017, učebna číslo 115

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Nám. Jana Palacha 80

Praha 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŘ na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga

10:00 hodin

MgA. Milan Mikuláštík

 

10:15 hodin

MgA. Veronika Drahotová

 

10:30 hodin

MgA. Petr Krátký

 

10:45 hodin

MgA. Alexander Peroutka

 

11:00 hodin

MgA. Jan Pfeiffer

 

11:15 hodin

MgA. Sláva Sobotovičová

 

11:30 hodin

Mgr. MgA. Pavel Jestřáb

 

Všichni uchazeči absolvují 15ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

 

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

Mgr. Hana Smělá

doc. ak. soch. Anna Daučíková

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

doc. MgA. Milan Salák

MgA. Marek Meduna

Vytvořeno: 26. 6. 2017
Promoce 

PROMOCE 2017

Událost: 3. 7. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru ilustrace a grafiky

 

 

Výběrové řízení na Ateliér ilustrace a grafiky

se z rozhodnutí vedení ruší

Vytvořeno: 13. 6. 2017
 

Harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací dne 20. - 22. 6. 2017

Vytvořeno: 12. 6. 2017
Přijímací řízení 

Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - Doktorské studium

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 30. - 31. 5. 2017 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2017/18 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 8. 6. 2017
Umělecká rada 

Umělecká rada - 14.6.2017

Srdečně Vás zveme na zasedání Umělecké rady 14. 6. 2017,

učebna č. 115,

kde se uskuteční

 

10.15. MgA. Gabriel Vach

habilitační řízení v oboru Architektura a design

 

11.30 Mgr. Daniel Grúně, Ph.D.

habilitační řízení v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

 

Vytvořeno: 5. 6. 2017
Přijímací řízení - doktorské studium 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě 1. kola přijímacího řízení, studijního programu: P8101 doktorské studium - Teorie a dějiny výtvarných umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči  - viz příloha. Druhé kolo začíná dne 31. 5. 2017 od 9:00 na adrese budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) v místnosti č. 215 a proběhne formou pohovorů - viz přiložený harmonogram. Prosíme postupující uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut před začátkem.

Vytvořeno: 30. 5. 2017
Umělecká rada 

UMĚLECKÁ RADA 26.5.2017 - ZRUŠENA

Informujeme, že Umělecká rada, která se měla konat 26.5.2017, byla kvůli nedostatečné účasti zrušena.

O náhradním termínu se jedná.

Vytvořeno: 25. 5. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru

Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

 

Kmenový pedagog (Cz) [1] v Ateliéru hostujícího pedagoga (En) [2] na Katedře volného umění

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM,

který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedoucích osobností ateliérů.[3]

 

Náplň práce:

Kmenový pedagog (Cz) je kmenovým zaměstnancem školy. Stává se hlavním pracovním partnerem hostujícího pedagoga (En) po dobu jednoho,

či dvou semestrů (není-li forma angažování významné mezinárodní umělecké osobnosti dojednána v konkrétním případě jinak),

kterému pomáhá zapojit a rozpracovat konkrétní pedagogický záměr do prostředí UMPRUM.

Kmenový pedagog (Cz) má na starosti administrativní agendu ateliéru a nezbytnou komunikaci s vedením školy.

 

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uměleckém (ev. uměnovědném) oboru

·         oborová praxe

·         znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni C1 evropského referenčního rámce - tzv. „Pokročilý“,

      který rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.

      Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.

·         pedagogická praxe vítána

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové práce (jak si představujete práci v ateliéru s hostujícím pedagogem)

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

 

Kontaktní údaje:

zašlete / odevzdejte nejpozději do 23. 6. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

 

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 26. 6. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči,

kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 28. 6. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 27. 7. 2017.

 [1] Vedoucí pedagog (Cz) má na starosti administrativní agendu ateliéru a nezbytnou komunikaci s vedením školy. Je hlavním partnerem významným mezinárodním umělcům v roli hostujících pedagogů,

kterým pomáhá zapojit a rozpracovat konkrétní pedagogický záměr do prostředí UMPRUM. Vedoucí pedagog (Cz) je pevnou součástí katedry, s kterou spolupracuje při přijímacích řízení – PŘ,

dojednává příslušnost studentů v rámci ateliérů katedry pro dané období, účastní se hodnotících komisí s ohledem na konkrétní program hostujícího pedagoga.

[2] Hostující pedagog (En) ve speciálním pro tento účel zřízeném ateliéru na Katedře volného umění, je mezinárodně uznávaná umělecká osobnost, kterou zve katedra,

resp. škola ke spolupráci na dobu jednoho, či dvou semestrů (není-li forma angažování významné mezinárodní umělecké osobnosti dojednána v konkrétním případě jinak).  

[3] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha.

Vytvořeno: 25. 5. 2017
 

Pozvánka na doktorské kolokvium 8. 6. 2017

Dovolujeme si Vás pozvat ke kolokviu studentů doktorského studijního programu Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění.

Zkouška proběhne 8. června 2017 v posluchárně č. 215. Harmonogramy naleznete v příloze.

Vytvořeno: 19. 5. 2017