Úřední deska

Přijímací řízení 2020/21 

Organizace přijímacího řízení - informace pro uchazeče

V níže uvedených dokumentech naleznou uchazeči informace k průběhu přijímacího řízení pro jednotlivé studijní programy. Upozorňujeme uchazeče, že v uvedených dokumentech jsou evidování pod čísly přihlášek, pro rychlé vyhledání konkrétního uchazeče  (konkrétního čísla přihlášky) doporučujeme použít funkci CTRL + F.

 

Událost: 10. 2. 2020 - 12. 2. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.4/2020 - O mimořádném stipendiu pro studenty magisterských studijních oborů, kteří připravují diplomovou práci

Vytvořeno: 22. 1. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 3/2020 - o výsledku výběrového řízení na pozici vedoucí/vedoucího Ateliéru fotografie a jejího asistenta/asistentky

Vytvořeno: 20. 1. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 2/2020 - o složení grantové komise pro hodnocení žádostí v rámci studentské grantové soutěže UMPRUM.

Vytvořeno: 16. 1. 2020
Výběrové řízení 

Harmonogram výběrového řízení na pozici vedoucí/vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta/asistentku na Katedře volného umění

16. 1. 2020, učebna číslo 215

 

VŘ Ateliér fotografie

09.30 hodin

 

doc. MgA. Aleksandra Vajd a MgA, Martin Kohout

 

Uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Michaela Thelenová

Mgr. Michal Novotný

doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.

Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.

doc. MgA. Filip Cenek

 

Vytvořeno: 14. 1. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.1/2020 - o výsledku výběrového řízení na vedoucího/vedoucí a asistenta/asistentku Ateliéru intermediální konfrontace

Vytvořeno: 10. 1. 2020
Výběrové řízení 

Harmonogram výběrového řízení na vedoucího/vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistenta/asistentku

Harmonogram výběrového řízení na Vedoucí/vedoucího Ateliéru intermediální konfrontace
a jeho asistenta/asistentku

 

9. 1. 2020, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér intermediální konfrontace

09.30 hodin

MgA. Jiří Skála, Ph.D. a Mgr, art. Anetta Mona Chisa

 

10.00 hodin

MgA. Isabela Grosseová a MgA. Jesper Alvaer

1O.30 hodin

MgA. Katarína Hládeková, PhD. a Mgr. Markéta Žáčková, PhD.

11.00 hodin

MgA. Michal Pěchouček a MgA. Dominik Gajarský

 

přestávka

 

12.00 hodin

Mgr. art. Pavlína Fichta Čierna, ArtD. a Mgr. art. Katarína Karafová

 

12.3O hodin

Mgr. Kateřina Vincourová a Johana Střížková

 

13.00 hodin

Prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, PhD. a MgA. Petra Vargová, MSc.

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

 

Složení odborné komise:

prof. Ilona Németh, DLA

Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.

doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.

MgA. Marek Meduna, Ph.D.

Mgr. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

 

Maximilian Lipovský, zástupce akademického senátu

 

 

 

 

Vytvořeno: 7. 1. 2020
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na na místo akademického pracovníka: Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru Architektury 4

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění (obor Architektonická tvorba) na místo akademického pracovníka:

Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru Architektury 4

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru

·         oborová praxe

·         znalost anglického jazyka

·         v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, schopnost dobré komunikace v českém jazyce (veřejná přednáška proběhne v češtině)

·         pedagogická praxe vítána

·         zkušenost s komunikací se zahraničím

·         zkušenost s granty a publikační činností

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         motivační dopis,

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),      

·         kontaktní údaje,

·         v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,

zašlete / odevzdejte nejpozději do 11. února 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Mgr. Ester Oehmové (ester.oehmova@vsup.cz)

Předpokládaný nástup:

24. února 2020 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

K osobnímu pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky (v případě velkého počtu zájemců posoudí platné přihlášky odborná komise jmenovaná rektorem). S dostatečným časovým předstihem budou uchazeči pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce asistenta s vedoucím Ateliéru. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 20. února 2020.Vytvořeno: 7. 1. 2020
Přijímací řízení 2020/21 

Bakalářské studium B8206, Katedra volného umění - postupující uchazeči do 2. kola, 2020/21

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: B8206 bakalářské studium - Výtvarná umění, Katedra volného umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči - viz příloha.

Postupující uchazeči jsou evidováni pod čísly přihlášky, pro rychlé vyhledání konkrétní přihlášky doporučujeme použít klávesovou zkratku CTRL + F.

Vytvořeno: 18. 12. 2019
Přijímací řízení 2020/21 

Navazující magisterské studium N8206 - postupující uchazeči do 2. kola, 2020/21

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: N8206 navazující magisterské studium - Výtvarná umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči - viz příloha.

Postupující uchazeči jsou evidováni pod čísly přihlášky, pro rychlé vyhledání konkrétní přihlášky doporučujeme použít klávesovou zkratku CTRL + F.

Vytvořeno: 18. 12. 2019