Úřední deska

Výběrové řízení 

Výběrové řízení na Metodika pro strategické řízení a systémovou analýzu

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hledá Metodika pro strategické řízení a systémovou analýzu na 0,5- 1,0 úvazku. Pozice je vypsána v rámci projektu Operační program Vědy, vývoj a vzdělávání, název projektu Rozvoj efektivních principů řízení na UMPRUM.

 

Náplň práce:

·         provádí celkovou analýzu systému řízení;

·         na základě výsledků analýzy navrhuje účinnou strategii řízení instituce tak, aby odpovídala požadovaným standardům;

·         navrhuje metodiku pro tvorbu dalších obecně platných interních předpisů a norem včetně šablon a odpovídajícího názvosloví;

·         tvoří vnitřní předpisy, vnitřní normy a související metodické pokyny;

·         spolupracuje s ostatními členy realizačního týmu projektu

·         koordinuje zpracování strategických dokumentů školy a řídí jejich realizaci

·         zpracovává poklady pro rozhodování vedení školy v otázkách rozvoje školy a zvyšování její konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni

·         zpracovává analýzy ekonomického, demografického a společenského prostředí školy

·         navrhuje systémy a postupy měření kvality vzdělávací, tvůrčí i doplňkové činnosti školy a řídí jejich provádění v podmínkách školy

·         navrhuje opatření pro zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí i doplňkové činnosti školy

·         zpracovává analýzy a podklady pro rozhodování orgánů školy (vedení, akademický senát, umělecká rada, správní rada, rada pro hodnocení kvality)

 

Požadujeme:

·         VŠ vzdělání II. stupně nebo magisterský titul

·         prokazatelné zkušenosti (min. 3-5 let) s konkrétní a úspěšnou realizací a implementací strategického řízení v instituci obdobné velikosti jako UMPRUM

 

Nabízíme:

·         Výborná dopravní dostupnost v centru

·         Atraktivní prostředí prestižní umělecké školy

·         Smlouva na dobu určitou 1 rok, 3 měsíční zkušební doba

·         Možnost prodloužení smlouvy  (nejdéle však do 31.8.2020)

·         Odpovídající finanční ohodnocení až 50 000 Kč hrubého (dle úvazku)

·         Možnost nástupu od 1. 1. 2018

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis ideálně s fotografií a motivačním dopisem a to do 15. 11. 2017.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hubičková, MBA, T: 251 098 264, E: hubickova@vsup.cz  adresa školy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1.

Vytvořeno: 16. 10. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedení Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Grafika a vizuální komunikace na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 11. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 11. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 27. 11. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 11. 12. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 16. 10. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedení Ateliéru architektura I

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Architektura a design na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru architektury I a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 11. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 11. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 11. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 4. 12. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 9. 10. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedení Ateliéru architektura III

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Architektura a design na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru architektury III a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 11. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 11. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 11. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 4. 12. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 9. 10. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 16 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 5. 10. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 14 - poplatky spojené se studiem

Vytvořeno: 5. 10. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 15 - úhrady za rok 2017/2018

Vytvořeno: 5. 10. 2017
 

Umělecká rada dne 6.10.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na:

profesorskou přednášku
doc. Liběny Rochové
v oboru Architektura a design
v 10.15 hodin
učebna č. 115

a

 profesorskou přednášku
doc. Ing. arch. Vladimíra Krátkého
v oboru Architektura a design
v 11.15 hodin
učebna č. 115

 

Vytvořeno: 3. 10. 2017
 

Pozvánka na státní doktorskou zkoušku 2017/2018

Událost: 12. 10. 2017