Úřední deska

Přijímací řízení - navazující magisterské studium 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: N8101 navazující magisterské studium - Teorie a dějiny výtvarných umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči  - viz příloha. Druhé kolo začíná dne 28. 4. 2017 od 9:00 na adrese budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) v místnosti č. 312 a proběhne formou pohovorů - viz přiložený harmonogram. Prosíme postupující uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut před začátkem.

 

Vytvořeno: 27. 4. 2017
Výběrové řízení 

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru textilní tvorby

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru textilní tvorby a jeho asistenta

 

24. 4. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér textilní tvorby

10:00 hodin

ak. mal. Mária Danielová, Ph.D.

 

10:45

MgA. Jitka Škopová a MgA. Anna Leschingerová

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

Mgr. Andrea Březinová

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

PhDr. Zuzana Bauerová, Ph.D.

Vytvořeno: 19. 4. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru tvorby písma a typografie

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Grafika a vizuální komunikace na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 3. 5. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 5. 5. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 15. 5. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 5. 6. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 3. 4. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru filmové a televizní grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Grafika a vizuální komunikace na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru filmové a televizní grafiky a jeho asistent/ka

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 3. 5. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 5. 5. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 15. 5. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 5. 6. 2017.[1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 3. 4. 2017
Výběrové řízení 

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru designu oděvu a obuvi

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru designu oděvu a obuvi a jeho asistenta

 

20. 3. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér designu oděvu a obuvi

10:50 hodin

doc. Liběna Rochová a MgA. Vojtěch Novotný

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. ak. mal Josef Ťapťuch

MgA. Denisa Nová

MgA. Monika Drápalová

PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

 

Vytvořeno: 16. 3. 2017
Výběrové řízení 

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru módní tvorby

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru módní tvorby a jeho asistenta

 

20. 3. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér módní tvorby

10:00 hodin

MgA. Pavel Ivančic a Mgr. art. Viera Devečková, Art.D.

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. ak. mal Josef Ťapťuch

MgA. Denisa Nová

MgA. Monika Drápalová

PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

 

Vytvořeno: 16. 3. 2017
Přijímací řízení 2017/18 

Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - Výtvarná umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 6. - 10. 2. 2017 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění  přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha. (bez záruky)

Tito uchazeči se stanou studenty VŠUP po zápisu do studia, který se bude konat dle harmonogramu VŠUP.

Vytvořeno: 13. 3. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru textilní tvorby a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Design na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru textilní tvorby a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 4. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 18. 4. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 24. 4. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 9. 5. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 13. 3. 2017
 

Výsledky voleb do Akademického senátu VŠUP 2017

Výsledky volby do pedagogické komory:
1. doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.                                194 hlasů
2. prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.    191 hlasů
3. MgA. Tomáš Brousil                                           140 hlasů

-----------------------------------------------------------------------
 
4. Mgr.A. Michaela Kukovičová                             96 hlasů
5. MgA. Vlastimil Bartas                                        93 hlasů
6. prof. ak. mal Jiří David                                       69 hlasů


Výsledky volby do studentské  komory:
1.  Vojtěch Kočí                      130 hlasů
2.  Martin Činčár                    93  hlasů
3.  Marie Tučková                  73  hlasů
 
-----------------------------------------------------------------

4.  Jakub Wiesner                 72 hlasů
5.  Amálie Koppová               66 hlasů
6.  Michaela Marešová          63 hlasů
1.  Kateřina Haderková          59 hlasů
8.  Tomáš Rachunek              48 hlasů
9.  Viktor Dedek                     47 hlasů
10. Daniel Krejčí                     47 hlasů
11. Michaela Rosa                  43 hlasů
12. Linda Hauerová                39 hlasů

Vytvořeno: 6. 3. 2017
Výběrové řízení 

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru sochařství

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru sochařství a jeho asistenta

 

27. 2. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér sochařství

10.00 hodin

MgA. Dominik Lang, Mgr. Edith Jeřábková, MgA. Jan Haubelt

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

MgA. Pavla Sceranková, Ph.D

doc. Mgr. Lenka Klodová, PhD.

ak. mal. Tomáš Hlavina

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický         

 

Vytvořeno: 22. 2. 2017