Úřední deska

Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

 

v příloze naleznete čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do magisterského studijního programu Architektonická tvorba na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020.

Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 10. 6. 2020 doplnili přílohy k přihlášce a to především:

 • Portfolio – dle požadavků jednotlivých ateliérů – viz příloha, fyzické, zaslané na adresu UMPRUM nejpozději do 10. 6. 2020 (otisk poštovního razítka). Prosíme portfolio označit - PŘ MARCH06/Příjmení/Jméno/Ateliér.

V příloze naleznete také informace k portfoliu pro jednotlivé ateliéry a doporučené pomůcky k přijímacímu řízení.

Zdravíme,

Studijní oddělení

Událost: 25. 5. 2020 - 2. 7. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

 

v příloze naleznete čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020.


V příloze také najdete doporučený seznam pomůcek.

Zdravíme,

Studijní oddělení

Událost: 29. 6. 2020 - 2. 7. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.21/2020 - o rozšíření minimálního provozu školy v období karantény

Vytvořeno: 20. 5. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

v příloze naleznete čistopis "pozvánky " k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 8. - 9. 6. 2020.

Z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru)  vyzýváme uchazeče, aby nejpozději do 20. 5. 2020 doplnili přílohy k přihlášce (na e-mail studijni@vsup.cz). Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).

Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení

 

 

 

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Teorie a dějiny výtvarných umění pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) proběhne přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu Teorie a dějiny výtvarných umění výjimečně distančně ve dnech 15. a 16. 6. 2020. Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Ze stejného důvodu došlo k upřesnění některých příloh, které jste přikládali k elektronické přihlášce. Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 20. 5. 2020  (na e-mail studijni@vsup.cz) doplnili přílohy k přihlášce a to především:
 • Motivační dopis – 2 strany – podrobný výklad důvodů pro volbu studijního programu UMPRUM, očekávání na studium kladená, všechny dosavadní aktivity v oboru.
 • Přehled prostudované odborné literatury - obsahuje veškerou literaturu týkající se oboru teorie a dějiny umění, kterou uchazeči skutečně četli a to seřazenou sestupně podle významu, jaký konkrétní texty pro uchazeče měly.
 • Uchazeči mají možnost přepracovat i další podklady, které jsou součástí povinných příloh k přihlášce zveřejněných na stránkách UMPRUM www.umprum.cz v sekci uchazeč.
   
Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).
 
Prosím, do předmětu emailu napište - Dodatek k PŘ NMT/Vaše příjmení a jméno.


Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 20/2020 - o výsledku výběrového řízení na pozici Asistent/asistentka Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na design, užité umění a umělecké řemeslo

Vytvořeno: 7. 5. 2020
Výběrové řízení 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici personalista/personalistka

Náplň práce:

 • samostatně zpracovává a vede personální agendu zaměstnanců školy
 • znalost agendy spojené se zaměstnáváním cizinců
 • zajišťuje kompletní nábor a výběr zaměstnanců pro akademické i neakademické pozice (od jeho zveřejnění až příprava pracovněprávních dokumentů, vedení osobních spisů zaměstnanců, agenda PLS); po závěrečné   vyrozumění jednotlivým uchazečům;
 • zpracovává všechny statistické výkazy týkající se personální a mzdové oblasti školy požadované příslušnými státními orgány (MŠMT, MK, ČSÚ apod.);
 • spolupracuje s vedením školy a ostatními odděleními.

Požadavky

 • SŠ nebo VŠ vzdělání, min. 3 - 5 let praxe na stejné nebo obdobné pozici;
 • znalost zákoníku práce a další pracovněprávní legislativy;

 • znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou;

 • proaktivní přístup, samostatnost, zodpovědný přístup za svěřenou oblast;

 • pečlivost, důslednost, komunikační dovednosti;
 • aktivní uživatelská znalost práce s MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • znalost akademického prostředí výhodou.

Nabízíme

 • práci na plný úvazek;
 • atraktivní prostředí prestižní umělecké vysoké školy;
 • zajímavou práci v příjemném prostředí menšího kolektivu;
 • placené kurzy a školení;
 • pracoviště v centru Prahy (výborná dopravní dostupnost metrem, tramvají i autobusem – zastávka Staroměstská);

·                          25 dnů dovolené.

Předpokládaný nástup

 • ihned

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis společně s motivační dopisem na email: zuzana.calkova@vsup.cz do 20.5.2020.

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení. Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.19/2020 - o průběhu výběrových řízení na místa vedoucích ateliérů

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta / odborné asistentky (případně docenta / docentky) Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na akademického pracovníka:

odborný asistent/odborná asistentka nebo docent/docentka Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na design a užité umění.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – program/obor teorie a dějiny umění;
 • vědecká hodnost minimálně Ph.D., se zaměřením na teorii a dějiny umění, architektury a designu;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • pedagogická praxe;
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy vyjma motivačního dopisu přikládají pouze externí uchazeči) :

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky;
 • doklad o pedagogické praxi;
 • kontaktní údaje.

 Přihlášky s  přílohami zašlete doporučeně nejpozději do 8. června 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na sekretariát rektorátu k rukám Ludiše Laštovkové (ludise.lastovkova@vsup.cz).

Nástup: 1. září 2020

Úvazek: 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Výběrové řízení proběhne distančním způsobem do 15. června 2020. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 30. června 2020.

 

 

Vytvořeno: 4. 5. 2020