Úřední deska

Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 4/2019 - nové zásady SGS

Vytvořeno: 6. 11. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent/asistentka

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu B8206, N8206 a P8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent/asistentka.

Ateliér je v současnosti etablován jako Ateliér intermediální konfrontace. Přesahy do různých médií jsou v jeho rámci běžnou praxí. Uchazeč by měl představit novou koncepci a strukturu výuky, která případně může navázat na dosavadní zkušenost Ateliéru a zároveň obohatit spektrum přístupů nabízených Katedrou volného umění, a prokázat předpoklady, které má pro pedagogickou roli v tomto Ateliéru.

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • ·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

 • ·         oborová praxe;

 

 • ·         v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, dobrá znalost českého jazyka (úroveň B2 dle evropského kvalifikačního rámce)

 

 • ·         pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány. (Výuka probíhá  v českém jazyce, komunikace v anglickém jazyce je však běžnou součástí provozu Ateliéru.)

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • ·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

 

 • ·         strukturovaný životopis;

 

 • ·         koncepce ateliérové výuky;

 

 • ·         portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);

 

 • ·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie);

 

 • ·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ;

 

 • ·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 2. 1. 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení.

Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2020/2021.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 7. 1. 2020. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 9. 1. 2020. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 17. 1. 2020.

Vytvořeno: 1. 11. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.25/2019 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 1. 11. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici vedoucí Ateliéru fotografie a jeho asistent/asistentka na Katedře volného umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu B8206, N8206 a P8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru fotografie a jeho asistent/asistentka na Katedře volného umění.

Ateliér je v současnosti etablován jako Ateliér fotografie, ale přesahy do různých médií jsou v jeho rámci běžnou praxí. Uchazeč by měl představit novou koncepci a strukturu výuky, která případně může navázat na dosavadní zkušenost Ateliéru a zároveň obohatit spektrum přístupů nabízených Katedrou volného umění, a prokázat předpoklady, které má pro pedagogickou roli v tomto Ateliéru.

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • ·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

 • ·         oborová praxe;

 

 • ·         v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, dobrá znalost českého jazyka (úroveň B2 dle evropského kvalifikačního rámce)

 

 • ·         pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány. (Výuka probíhá v českém jazyce, komunikace v anglickém jazyce je však běžnou součástí provozu Ateliéru.)

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • ·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

 

 • ·         strukturovaný životopis;

 

 • ·         koncepce ateliérové výuky;

 

 • ·         portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);

 

 • ·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie);

 

 • ·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ;

 

 • ·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 6. 1. 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení.

Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2020/2021.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. 1. 2020. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 16. 1. 2020. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 23. 1. 2020.

Vytvořeno: 1. 11. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 23/2019 - stanovení výše doktorského stipendia na akademický rok 2019/20

Vytvořeno: 10. 10. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 24/2019 - stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem pro akademický rok 2019/20

Vytvořeno: 10. 10. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 22/2019 - stanovení úhrad pro akademický rok 2019/2020

Vytvořeno: 8. 10. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 21/2019 - stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/20

Vytvořeno: 7. 10. 2019
 

Změna úředních hodin studijního oddělení 30. září 2019

Milí studenti,

sdělujeme Vám, že v pondělí, dne 30. září 2019 bude studijní oddělení z důvodu imatrikulace zavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Vytvořeno: 27. 9. 2019