Úřední deska

Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru fotografie

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta

 

27. 2. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér fotografie

11:00 hodin

Mgr. Jaroslav Fišer a Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.

 

11:40 hodin

MgA. Alena Kotzmannová, PhD. a MgA. Tomáš Souček a David Korecký

 

12:20 hodin

ak. mal. Václav Jirásek a MgA. Štěpánka Stein

 

13:00 hodin

doc. MgA. Alexandra Vajd a BcA. Martin Kohout

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

prof. Mgr. Štěpán Grygar

MgA. Filip Šlapal

doc. Anna Daučíková, akad. soch.

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

 

Vytvořeno: 22. 2. 2017
Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru sochařství

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru sochařství a jeho asistenta

 

27. 2. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér sochařství

10.00 hodin

MgA. Dominik Lang, Mgr. Edith Jeřábková, MgA. Jan Haubelt

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

MgA. Pavla Sceranková, Ph.D

doc. Mgr. Lenka Klodová, PhD.

ak. mal. Tomáš Hlavina

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický         

 

Vytvořeno: 22. 2. 2017
Výběrová řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru módní tvorby a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru módní tvorby a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 3. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 3. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 3. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 10. 4. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 21. 2. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru designu oděvu a obuvi a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 3. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 3. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 3. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 10. 4. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 21. 2. 2017

Výsledky výběrových řízení na vedoucí pedagogy vybraných ateliérů (ZS 2016 ÷ 2017)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PEDAGOGY UMPRUM     

 

ZS 2016 ÷ 2017

 

 

 

 

Poznámka:  Každoročně jsou všichni účastníci seznamováni s časovým limitem 20 minut a požadovanou strukturou vystoupení. Očekává se, že kandidát při prezentaci představí svůj názor na obecnou charakteristiku a situaci v oboru, svoji individuální roli v oboru a svoji koncepci výuky - způsob, jak se do výuky promítá jeho vlastní umělecká činnost a zkušenost.

Vytvořeno: 20. 2. 2017

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění a estetiky - 23. - 27. února 2017

Vytvořeno: 20. 2. 2017
Přijímací řízení 2017/18

Informace k přijímacímu řízení pro 1. kolo bakalářského a magisterského studijního programu

V příloze naleznete informace pro 1. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2017/18 pro

  • B8206 bakalářský studijní program (kromě Katedry volného umění)
    a
  • M8206 Magisterský studijní program.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2017/18 - pro bakalářské studium Katedry volného umění a navazující magisterské studium  naleznete zde.

Vytvořeno: 24. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru fotografie a jeho asistent

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 24. 2. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 27. 2. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 13. 3. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru sochařství a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru sochařství a jeho asistent

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 24. 2. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 27. 2. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 13. 3. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení - Typologie veřejných staveb

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu M8206 Výtvarná umění, v oboru Architektonická tvorba na místo pedagoga čtyřsemestrálního předmětu Typologie veřejných staveb, který je určen studentům 2. a 3. ročníku  Katedry architektury (úvazek 0,5).

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         pedagogická praxe – nepovinná,

·         znalost anglického jazyka vítána.

Informace k výuce:

·         počet studentů v jednom ročníku – 14 -16,

·         součástí pracovních povinností jsou mimo jiné i konzultace semestrálních i klauzurních úkolů v jednotlivých ateliérech,

·         účast v hodnotících komisích.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce výuky,

·         kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. února 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Bc. Kristýny Baumannové (kbauman@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni 2 uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 17. února 2017.

Předpokládaný nástup 1. března 2017.

 

Vytvořeno: 13. 1. 2017