Úřední deska

Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 7 - doktorské stipendium

Vytvořeno: 13. 3. 2018
 

Výsledky přijímacího řízení 2018/19 - Výtvarná umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 5. - 9. 2. 2018 byli do bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči. (bez záruky)

Tito uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat dle harmonogramu UMPRUM.

Vytvořeno: 9. 3. 2018
 

Směrnice kvestora č. 2 - Evidence majetku

Vytvořeno: 1. 3. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 6 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 22. 2. 2018
Umělecká rada 

Umělecká rada - 23.2. 2018

Srdečně Vás zveme na zasedání Umělecké rady 23. 2. 2018,

učebna č. 115,

kde se uskuteční

 

10.15. doc. ak. mal. Josef Ťapťuch

řízení ke jmenování profesorem v oboru Architektura a design

 

11.30 Mgr. art Pavol Macho

habilitační řízení v oboru Archtektura a design

 

Vytvořeno: 16. 2. 2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/19 

Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 a magisterský studijní program M8206

Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 (Katedry designu, užitého umění a grafiky) a magisterský studijní program M8206 (Katedra architektury)

                   
Přijímací řízení začíná v pondělí  5. 2. 2018, v budově UMPRUM v Praze, Praha 1- Staré Město, nám. Jana Palacha 80/3.                        

Časový harmonogram a informace o přesném umístění naleznete v příloze 

                   
Uchazeči se  dostaví k přijímacímu řízení dne 5. 2. 2018 ve stanoveném čase - viz sloupec "Čas PŘ". Po odevzdání domácích prací v místnosti - viz sloupec "Domácí práce" se uchazeči dostaví do místnosti - viz sloupec "Místnost PŘ", kde budou na základě předložených dokladů zaregistrováni. Zde budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.                       

S sebou si uchazeči přinesou:                        
1. pozvánku k přijímacímu řízení                       
2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas                       
3. soubor domácích prací - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni                       
4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni

Vytvořeno: 26. 1. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 4 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 19. 1. 2018
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího a asistenta/ku Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky a jeho asistent/ka

 

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·          - VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) ve výtvarném oboru,

·          - oborová praxe,

·         -  znalost anglického jazyka

·         -  pedagogická praxe vítána

 

        Písemné přihlášky s následujícími přílohami (v přihlášce musí být specifikováno, který uchazeš se hlásí na pozici vedoucí/ho a který na pozici asistenta/ky):

 

·          - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·          - strukturovaný životopis,

·         -  koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·          - portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·          - ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·          - doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         -  kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 12. 2. 2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. 2. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 14. 2. 2018. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 1. 3. 2018.

Vytvořeno: 12. 1. 2018