Úřední deska

Výběrové řízení 

Výběrové řízení na docenta/docentku odborného asistenta/asistentku na Katedře teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Docenta/docentku, odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – učitelství výtvarné výchovy nebo příbuzný obor;
 • vědecká hodnost Ph.D.;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • min. 3 roky pedagogické praxe;
 • aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 •  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

Vytvořeno: 13. 3. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na moderní
a současné umění, architekturu nebo design

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění případně příbuzné obory
 •  vědecká hodnost Ph.D.;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • praxe v oblasti umělecké kritiky;
 •  aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o odborné praxi vítán;
 •  kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

 • 1. 9. 2019 na plný úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

Vytvořeno: 12. 3. 2019
 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění březen 2019

Vytvořeno: 8. 3. 2019
Přijímací řízení 2019/20 

Výsledky přijímacího řízení 2019/20 - Výtvarná umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. 12. 2018 a 4. - 8. 2. 2019 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 8. 3. 2019
 

Návrh rozpočtu UMPRUM 2019

Vytvořeno: 26. 2. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 3/2019 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 26. 2. 2019
Přijímací řízení 2019/20 

Organizace přijímacího řízení - informace pro uchazeče

V níže uvedených dokumentech naleznou uchazeči informace k průběhu přijímacího řízení pro jednotlivé studijní programy. Upozorňujeme uchazeče, že v uvedených dokumentech jsou evidování pod čísly přihlášek, pro rychlé vyhledání konkrétního uchazeče  (konkrétního čísla přihlášky) doporučujeme použív funkci CTRL + F.

 

Vytvořeno: 31. 1. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 2/2019 - mimořádná událost

Vytvořeno: 30. 1. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 1/2019 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 30. 1. 2019