Úřední deska

Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici grantový specialista/grantová specialistka

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici grantový specialista / grantová specialistka

 

Náplň práce:

 • organizace interních grantových soutěží pro akademické pracovníky a studenty školy;
 • vyhledávání grantových příležitostí u tuzemských i zahraničních poskytovatelů;
 • administrativní asistence při přípravě a řešení projektů;
 • agenda spojená s metodikou hodnocení výzkumných organizací;
 • evidence a analytické statistiky týkající se vědecké a výzkumné činnosti školy.

  

 Požadavky:

 

 •  středoškolské vzdělání s maturitou a min. 8 roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání s min. 3 roky praxe;
 • zkušenosti s problematikou administrativy grantů a výzkumných projektů;
 • anglický jazyk slovem i písmem min. úroveň B2 (častá verbální i písemná komunikace);
 • aktivní uživatelská znalost práce s MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • výborné komunikační dovednosti a ochotu hledat řešení;
 • spolehlivost, pečlivost, flexibilita,
 • znalost akademického prostředí výhodou.

Nabízíme:

 • práci na dobu určitou po dobu zastupování MD/RD (s možností prodloužení);
 • práci na plný úvazek;
 • atraktivní prostředí prestižní umělecké vysoké školy;
 • zajímavou práci v příjemném prostředí menšího kolektivu;
 • placené kurzy a školení;
 • pracoviště v centru Prahy (výborná dopravní dostupnost metrem, tramvají i autobusem – zastávka Staroměstská);
 • 25 dnů dovolené.

Předpokládaný nástup:

 • říjen 2019

 

 

V případě zájmu neváhejte s odpovědí a zašlete svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz) do 15. 8. 2019.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Vytvořeno: 5. 8. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici projektový specialista/specialistka

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový specialista/specialistka

 

Náplň práce:

 • zajištění smluvní agendy pro spolupráci s aplikační sférou;
 • připomínkování vnitřních předpisů týkajících se spolupráce s aplikační sférou;
 • navazování vztahů spolupráce se subjekty aplikační sféry;
 • administrace projektů a zakázek;
 • odpovědnost za řízení a dokončení zakázek a projektů včetně sledování ekonomické udržitelnosti zakázek a projektů;
 • řízení vztahu s klientem.

 

Požadavky

 • praxi v reklamních agenturách, studiích, kancelářích a společnostech působících ideálně v kreativním průmyslu;
 • anglický jazyk slovem i písmem min. úroveň B2 (častá verbální i písemná komunikace);
 • aktivní uživatelská znalost práce s MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • výborné komunikační dovednosti a ochotu hledat řešení;
 • spolehlivost, pečlivost, flexibilita.

 

Nabízíme 

 • práci na plný úvazek;
 • jistotu místa při plnění pracovních povinností;
 • atraktivní prostředí prestižní umělecké vysoké školy;
 • zajímavou práci v příjemném prostředí menšího kolektivu;
 • placené kurzy a školení;
 • pracoviště v centru Prahy (výborná dopravní dostupnost metrem, tramvají i autobusem – zastávka Staroměstská);
 • 25 dnů dovolené.

Předpokládaný nástup

 • dohodou

 

V případě zájmu neváhejte s odpovědí a zašlete svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz) do 15.8. 2019.

 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Vytvořeno: 2. 8. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na metodika/metodičku Katedry architektury

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

 

Metodik/metodička na Katedře architektury

 

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění se zaměřením na architekturu – ideálně student nebo absolvent doktorského programu,
 • odborná praxe,
 • pedagogická praxe vítána,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled publikační / tvůrčí činnosti,
 • motivační dopis,
 • kontaktní údaje,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení.

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup: 

1. 10. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let. 

 

Průběh výběrového řízení:

K osobnímu pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky. V případě velkého počtu uchazečů je v 1. distančním kole posoudí a doporučí odborná komise jmenovaná rektorem. Vybraní uchazeči budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce metodiky Katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
27. 9. 2019. 

 

Vytvořeno: 2. 8. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na asistenta/asistentku vedoucí Ateliéru K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění (obor Design) na místo akademického pracovníka:

 Asistent/asistentka  vedoucí Ateliéru K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 •  znalost anglického jazyka;
 •  pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),      
 • kontaktní údaje,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 10. 2019 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

K osobnímu pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky (v případě velkého počtu zájemců posoudí platné přihlášky odborná komise jmenovaná rektorem). S dostatečným časovým předstihem budou uchazeči pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce asistenta s vedoucím Ateliéru. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 27. 9. 2019.

 

Vytvořeno: 1. 8. 2019
 

Zápisy do 1. ročníku 2019/2020

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

02. 09. 2019 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

02. 09. 2019 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění,

03. 09. 2019 v 10:00 hod.      doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

 • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
 • 1 fotografii průkazového formátu,
 • propisku,
 • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace proběhne dne 30. 9. 2019, zahájení výuky v zimním semestru dne 1. 10. 2019.

Vytvořeno: 24. 7. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 15/2019 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 23. 7. 2019
 

Pozvánka na obhajoby disertačních prací 2018/2019

Obhajoby disertačních prací se budou konat 30. 8. 2019 od 9:00 hod., v místnosti 115, 1. patro. Pozvánku naleznete v příloze.

Vytvořeno: 23. 7. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 13/2019 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 28. 6. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 14/2019 - Cena rektora

Vytvořeno: 28. 6. 2019