Úřední deska

Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 30/2020 - o rozšíření minimálního provozu školy v období karantény

Vytvořeno: 11. 8. 2020
 

Zápisy do 1. ročníku 2020/2021

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

01. 09. 2020 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

01. 09. 2020 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění, doktorský program Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace proběhne dne 1. 10. 2020, zahájení výuky v zimním semestru dne 5. 10. 2020.

Vytvořeno: 5. 8. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 29/2020 - o mimořádných stipendiích

Vytvořeno: 3. 8. 2020
 

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - navazující magisterského studium, Architektonická tvorba

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020 byli do navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba přijati pro akademický rok 2020/2021 v příloze uvedení uchazeči (bez záruky).

Uvedení uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat 01. 09. 2020.

Vytvořeno: 3. 7. 2020
 

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - magisterské studium, Architektonická tvorba

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020 byli do magisterského studijního programu Architektonická tvorba přijati pro akademický rok 2020/2021 v příloze uvedení uchazeči (bez záruky).

Uvedení uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat 01. 09. 2020.

Vytvořeno: 3. 7. 2020
 

Letní režim studijního oddělení 2019/2020

Milí studenti,

sdělujeme Vám, že od 1. 7. 2020 do 6. 9. 2020 bude možný přístup na studijní oddělení jen na základě předchozí dohody (e-mailem, telefonicky) a to k řešení administrativních úkonů a předčasných zápisů do vyšších ročníků.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny.

Vytvořeno: 3. 7. 2020
Přijímací řízení 2020/21 

Postupující uchazeči do 2. kola - Navazující magisterské studium, Architektonická tvorba

V příloze naleznete seznam postupujících uchazečů do 2. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu Architektonická tvorba. Pro vyhledání konkrétního uchazeče (čísla přihlášky) doporučejem použít klávesovou zkratku CTRL + F.

 

INFORMACE PRO POSTUPUJÍCÍ UCHAZEČE DO 2. KOLA

Zadání výtvarného úkolu a pohovory budou probíhat  1. 7.  - 2. 7. 2020 od 10:00 hodin na platformě Skype - odkaz na konferenci bude postupujícím uchazečům poslán e-mailem.

DŮLEŽITÉ!!!! PROSÍME POSTUPUJÍCÍ UCHAZEČE, ABY SE PŘIHLÁSILI NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 1. 7. V 9:45 NA ZASLANÉM ODKAZU. Vedení ateliéru zadá uchazečům výtvarný úkol a bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterské studium:
1. 7. v 10:00 hodin – zadání výtvarného úkolu

Výtvarný úkol se může skládat z více podúkolů. Pohovory budou probíhat individuálně dle rozhodnutí vedení ateliéru.

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Přijímací řízení 2020/21 

Postupující uchazeči do 2. kola - Magisterské studium, Architektonická tvorba

V příloze naleznete seznam postupujících uchazečů do 2. kola přijímacího řízení do magisterského studijního programu Architektonická tvorba. Pro vyhledání konkrétního uchazeče (čísla přihlášky) doporučejem použít klávesovou zkratku CTRL + F.

 

INFORMACE PRO POSTUPUJÍCÍ UCHAZEČE DO 2. KOLA

Zadání výtvarných úkolů a pohovory budou probíhat  1. 7.  - 2. 7. 2020 od 10:00 hodin na platformě Skype - odkaz na konferenci bude postupujícím uchazečům poslán e-mailem.

DŮLEŽITÉ!!!! PROSÍME POSTUPUJÍCÍ UCHAZEČE, ABY SE PŘIHLÁSILI NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 1. 7. V 9:45 NA ZASLANÉM ODKAZU. Vedení ateliéru zadá uchazečům 1. výtvarný úkol a bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Harmonogram přijímacího řízení pro magisterské studium:
1.7.   v 10:00 hodin - zadání 1. úkolu
1.7. ve 14:00 hodin - zadání 2. úkolu
2.7.   v 10:00 hodin - zadání 3. úkolu (celodenní)

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 28/2020 - o mimořádných stipendiích

Vytvořeno: 24. 6. 2020