Úřední deska

Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 27/2021 - o stanovení provozu školy dne 29. 10. 2021

Vytvořeno: 20. 10. 2021
 

Pozvánka na státní doktorskou zkoušku 2021/2022

Státní doktorská zkouška se bude konat 25.10.2021 od 9:00 hodin v posluchárnách č. 115 a 215. Pozvánky naleznete v příloze.

Vytvořeno: 8. 10. 2021
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 26/2021 - o stanovení úhrad pro akademický rok 2021/22

Vytvořeno: 7. 10. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na Katedře užitého umění na pozici vedoucí/ho Ateliéru keramiky a porcelánu.

Výběrové řízení na Katedře užitého umění

 

 

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu.

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

·         oborová praxe;

·         znalost anglického jazyka;

·         pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         portfolio (elektronicky);

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

·         v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·         kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 31. 10. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.

 

Vytvořeno: 20. 9. 2021
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 8/2021 - o stanovení výše prospěchového stipendia za dosažené studijní výsledky

Vytvořeno: 14. 9. 2021
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 21/2021 - o výsledku výběrového řízení na akademickou pozici koordinátor / koordinátorka Výtvarného modulu

Vytvořeno: 3. 9. 2021
 

Harmonogram státní zkoušky ze stavitelství dne 9. září 2021

Vytvořeno: 31. 8. 2021
 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění - 6. září 2021

Vytvořeno: 30. 8. 2021