Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 a magisterský studijní program M8206
Vytvořeno: 26. 1. 2018 od Úřední deska

Informace pro 1. kolo - bakalářský studijní program B8206 (Katedry designu, užitého umění a grafiky) a magisterský studijní program M8206 (Katedra architektury)

                   
Přijímací řízení začíná v pondělí  5. 2. 2018, v budově UMPRUM v Praze, Praha 1- Staré Město, nám. Jana Palacha 80/3.                        

Časový harmonogram a informace o přesném umístění naleznete v příloze 

                   
Uchazeči se  dostaví k přijímacímu řízení dne 5. 2. 2018 ve stanoveném čase - viz sloupec "Čas PŘ". Po odevzdání domácích prací v místnosti - viz sloupec "Domácí práce" se uchazeči dostaví do místnosti - viz sloupec "Místnost PŘ", kde budou na základě předložených dokladů zaregistrováni. Zde budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.                       

S sebou si uchazeči přinesou:                        
1. pozvánku k přijímacímu řízení                       
2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas                       
3. soubor domácích prací - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni                       
4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů - viz informace k přijímacímu řízení na stránkách www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni