Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru keramiky a porcelánu
Vytvořeno: 11. 1. 2017 od Úřední deska

ˇ

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru keramiky a porcelánu a jeho asistenta

 

12. 1. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér keramiky

10.00 hodin

MgA. Maxim Velčovský a MgA. Milan Pekař

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.

BcA. Dita Hálová DiS.

 

Mgr. Jan Wollner Ph.D.