Harmonogram státních závěrečných zkoušek z teoretického bloku a obhajob diplomových prací dne 14. 09. 2017 - Navazující magisterský program N8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění
Vytvořeno: 16. 8. 2017 od Úřední deska

Dovolujeme si Vás pozvat  ke státní zkoušce z teoretického bloku a  k obhajobě diplomových prací studentů navazujícího magisterského programu N8101 – Teorie a dějiny výtvarných umění,  které se budou konat 14. 9. 2017  od  9:00 hodin v knihovně VŠUP v Praze. Harmonogram naleznete v příloze.