Imatrikulace 2022
Vytvořeno: 21. 9. 2022 od Úřední deska

Všechny nově zapsané studující si dovolujeme srdečně pozvat na na slavnostní obřad u příležitosti složení imatrikulačního slibu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Imatrikulace proběhne v pondělí 3. 10. 2022 v 8:30 v Kině v Technologickém centru UMPRUM (Mikulandská 134/5, Praha 1). Podrobný harmonogram - viz příloha.

PROSÍME O DOCHVILNOST!!! 

 

Doplňujeme, že imatrikulace je povinná pro: 

  • Nově zapsané studující bakalářského studijního programu   
  • Nově zapsané studující magisterského studijního programu
    Nově zapsané studující navazujícího magisterského studijního programu, kteří nestudovali v bakalářském studijním programu na UMPRUM. Studující, kteří již na UMPRUM studovali v bakalářském programu se imatrikulace zúčastnit nemusí! 
  • Nově zapsané studující doktorského studijního programu (výtvarný i teoretický program), kteří nestudovali v magisterském studijním programu na UMPRUM. Studující, kteří již na UMRPUM studovali v (navazujícím) magisterském programu se imatrikulace účastnit nemusí!