Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 bakalářské studium, Ateliér fotografie II
Vytvořeno: 8. 6. 2018 od Úřední deska

Přijímací řízení začíná dne 11. 6. 2018 v 9:00 hodin na detašovaném pracovišti UMPRUM – Karlín, Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 5.

S sebou přineste:

1. tuto pozvánku

2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. soubor domácích prací

4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů

 

Průběh přijímacího řízení:

1. kolo: 

Po odevzdání domácích prací budou uchazeči na základě předložených dokladů zaregistrováni. Po-té budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.

Domácí práce a výsledky zpracování úkolů 1. kola budou klasifikovány hodnocením uspěl – neuspěl. Výsledky prvního kola budou zveřejněny nejpozději v pondělí dne 11. 6. 2018 přibližně v 17:00 hodin na webových stránkách UMPRUM.

 

2. kolo:

Začíná v úterý, dne 12. 6. 2018 ve 12:30 hod. a končí ve čtvrtek 14. 6. 2018 na detašovaném pracovišti UMPRUM – Karlín, Prvního pluku 5.

Postupující uchazeči se zaregistrují pro účast ve 2. kole, při registraci obdrží doklad pro vstup a další doplňující informace; bez této registrace nemohou v přijímacím řízení pokračovat.

Druhé kolo je zahájeno testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu, na který navazují talentové úkoly. Uchazeči, kteří nepostupují, si vyzvednou zpět domácí práce.