Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21
Vytvořeno: 12. 5. 2020 od Úřední deska

Vážení a milí uchazeči,

v příloze naleznete čistopis "pozvánky " k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 8. - 9. 6. 2020.

Z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru)  vyzýváme uchazeče, aby nejpozději do 20. 5. 2020 doplnili přílohy k přihlášce (na e-mail studijni@vsup.cz). Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).

Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení