Informace k průběhu přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21
Vytvořeno: 10. 6. 2020 od Úřední deska

Vážení a milí uchazeči,

 

v příloze naleznete čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do magisterského studijního programu Architektonická tvorba na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020.

Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 10. 6. 2020 doplnili přílohy k přihlášce a to především:

  • Portfolio – dle požadavků jednotlivých ateliérů – viz příloha, fyzické, zaslané na adresu UMPRUM nejpozději do 10. 6. 2020 (otisk poštovního razítka). Prosíme portfolio označit - PŘ MARCH06/Příjmení/Jméno/Ateliér.

V příloze naleznete také informace k portfoliu pro jednotlivé ateliéry a doporučené pomůcky k přijímacímu řízení.

Zdravíme,

Studijní oddělení