Informace k průběhu přijímacího řízení do studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2022/23
Vytvořeno: 12. 4. 2022 od Úřední deska

V příloze naleznou uchazeči čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do navazujícího studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na akademický rok 2022/2023, konané na UMPRUM v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská, Mikulandská 134/5, 110 00 Praha 1, v místnosti č. 017 a to ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2022.