Návrh rozpočtového výhledu 2019 - 2020
Vytvořeno: 10. 12. 2018 od Úřední deska

Ve smyslu § 5 odst. 2 písm a) z. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme návrh rozpočtového výhledu pro 2019-2020 ve znění, jak bude předložen ke schválení Akademickému senátu UMPRUM.