Informace k průběhu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Teorie a dějiny výtvarných umění pro ak. rok 2020/21
Vytvořeno: 12. 5. 2020 od Úřední deska

Vážení a milí uchazeči,

z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) proběhne přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu Teorie a dějiny výtvarných umění výjimečně distančně ve dnech 15. a 16. 6. 2020. Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Ze stejného důvodu došlo k upřesnění některých příloh, které jste přikládali k elektronické přihlášce. Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 20. 5. 2020  (na e-mail studijni@vsup.cz) doplnili přílohy k přihlášce a to především:
  • Motivační dopis – 2 strany – podrobný výklad důvodů pro volbu studijního programu UMPRUM, očekávání na studium kladená, všechny dosavadní aktivity v oboru.
  • Přehled prostudované odborné literatury - obsahuje veškerou literaturu týkající se oboru teorie a dějiny umění, kterou uchazeči skutečně četli a to seřazenou sestupně podle významu, jaký konkrétní texty pro uchazeče měly.
  • Uchazeči mají možnost přepracovat i další podklady, které jsou součástí povinných příloh k přihlášce zveřejněných na stránkách UMPRUM www.umprum.cz v sekci uchazeč.
   
Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).
 
Prosím, do předmětu emailu napište - Dodatek k PŘ NMT/Vaše příjmení a jméno.


Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení