Pozvánka - imatrikulace UMPRUM, 30. 9. 2019
Vytvořeno: 6. 9. 2019 od Úřední deska

V souvislosti s blížícím se začátkem akademického roku si dovolujeme srdečně pozvat všechny nově zapsané studenty na slavnostní obřad u příležitosti složení imatrikulačního slibu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Imatrikulace proběhne dne 30. 9. 2019 v 9:30 v prostorách poslucháren č. 215, 115 a knihovny.  Konkrétní informace jsou k nalezení v příloze.

PROSÍME O DOCHVILNOST!!!

Imatrikulace je povinná pro následující studenty:

  • Nově zapsaní studenti bakalářského studijního programu - Výtvarná umění B8206
  • Nově zapsaní studenti navazujícího magisterského studijního programu - Výtvarná umění N8206, kteří nestudovali v bakalářském studijním programu na VŠUP. Studenti, kteří již na VŠUP studovali v bakalářském programu B8206 se imatrikulace zúčastnit nemusí!
  • Nově zapsaní studenti navazujícího magisterského studijního programu - Teorie a dějiny a moderního a současného umění N8101
  • Nově zapsaní studenti doktorského studijního programu - oba programy P8101 a P8206, kteří nestudovali v magisterském studijním programu na VŠUP. Studenti, kteří již na VŠUP studovali v (navazujícím) magisterském programu M8206, N8206, nebo N8101 se imatrikulace zúčastnit nemusí!