Průběh přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění
Vytvořeno: 11. 3. 2021 od Úřední deska

Níže naleznou uchazeči postupující do 2. kola základní harmonogram, aktualizované pomůcky a informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských programů v oblasti vzdělávání Umění. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne distančně.

Pozor - informace ohledně průběhu bakalářského a magisterského studia naleznou uchazeči zde!

S ohledem na vysoký počet uchazečů postupujících uchazečů a technické možnosti UMPRUM, je přijímací řízení rozděleno do dvou skupin:

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ A KATEDRA GRAFIKY

(Ateliéry: Sklo, Keramika a porcelán, K. O. V., Módní tvorba, Design oděvu a obuvi, Textilní tvorba, Ilustrace a grafika, Tvorba písma a typografie, Grafický design a vizuální komunikace, Filmová a televizní grafika, Grafický design a nová média, Fotografie II)

23. 3. 2021 úterý

  • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

24. 3. 2021 středa

  • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM – KATEDRA ARCHITEKTURY, KATEDRA DESIGNU, KATEDRA VOLNÉHO UMĚNÍ

(Ateliéry: Architektura I, Architektura II, Architektura III, Architektura IV, Průmyslový design, Design nábytku a interiéru, Produktový design, Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Fotografie I)

25. 3. 2021 čtvrtek

  • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

26. 3. 2021 pátek

  • 9:45 – 18:00: Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

 

 

 

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení

 

Hodnotí se:

  • Ústní pohovor
  • Výtvarný úkol (může se skládat z více podúkolů)
  • Portfolio

Pohovory, výtvarné úkoly, portfolia

Postupující uchazečům bude odeslán link, kde se připojí k on-line schůzce i s vedením ateliéru. Pro přihlášení k videopohovoru budou uchazeči opět potřebovat svoje přihlašovací údaje – tj. číslo přihlášky a heslo. Zároveň se prokáží občanským průkazem / pasem, které ukáží vedení ateliéru na kameru. Při pohovoru uchazeči prokážou další předpoklady ke studiu a svou motivaci. Výtvarné úkoly budou odevzdány na základě pokynů vedoucích ateliérů prostřednictvím externího úložiště, e-mailu, sdílené obrazovky apod. Průběh této části přijímacího řízení určuje vedení ateliéru.

Pomůcky

V příloze naleznete doporučené pomůcky pro příslušné ateliéry. Zároveň připomínáme, že pro distanční formu přijímacího řízení je nutné, aby uchazeči měli zařízení s kamerou a mikrofonem (mobil, tablet, laptop apod.),  kvalitní připojení k internetu, skener, nebo foťák, kterým své práce uchazeč nafotí (opět by měl stačit mobilní telefon). Pokud to není uvedeno ateliérem přímo, určitě je nutné, aby uchazeči měli připravené papíry a kreslící pomůcky.