Rozhodnutí rektora č. 24/2019 - stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem pro akademický rok 2019/20
Vytvořeno: 10. 10. 2019 od Úřední deska