Rozhodnutí rektora č. 26 - stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem pro akademický rok 2018/19
Vytvořeno: 7. 11. 2018 od Úřední deska