Rozhodnutí rektora č. 8/2020 - o opatřeních v souvislosti se šířením epidemie koronaviru
Vytvořeno: 11. 3. 2020 od Úřední deska

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 8

ze dne 10. 3. 2020

o opatřeních v souvislosti se šířením epidemie koronaviru

 

 

Rektor rozhodl s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a navazující opatření vlády o zákazu veřejných akcí nad 100 účastníků a zavření škol takto:

  1. s účinností od 10.3.2020 se zakazují všechny zahraniční pracovní cesty všem zaměstnancům, jakož i cesty studentů do zahraničí,
  1. s účinností od 10.3.2020 se ruší všechny vernisáže výstav UMPRUM,
  1. s účinností od 11.3.2020 se zakazuje všem studentům účast na výuce, jakož i vstup do všech prostor školy.

 

Jakmile aktuální nebezpečí nákazy pomine, rektor rozhodne o povolení zahraničních cest, veřejných akcí a pokračování výuky.

Rektor v souvislosti se šířením nákazy doporučuje všem zaměstnancům a studentům, aby respektovali pokyn domácí karantény v délce nejméně 2 týdnů, pokud se v poslední době navrátili z rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Japonsko, Irán, Itálie, Německo, Španělsko, Francie.

 

V Praze dne 10. 3. 2020

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor UMPRUM

Rozhodnutí rektora o opatřeních v souvislosti se šířením epidemie koronaviru