Směrnice rektora č. 5/2019 - Stanovení nepřímých nákladů v projektech financovaných z externích zdrojů
Vytvořeno: 14. 11. 2019 od Úřední deska