SZZ z teoretického bloku a obhajoby diplomových prací - N8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění, dne 13. 9. 2016
Vytvořeno: 29. 8. 2016 od Úřední deska

Dovolujeme si Vás pozvat na státní zkoušku a obhajobu diplomových prací studentů navazujího magisterského programu, oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění, které se konají 13. 9. 2016 v místnosti č. 215. Harmonogram naleznete v příloze.