Výběrová řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga
Vytvořeno: 31. 3. 2014 od Úřední deska

Rektor

Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen VŠUP) se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80,
vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu M8206 a N8206 Výtvarná umění

1. v oboru Architektonická tvorba na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru architektury I.

Kvalifikační předpoklady:
• VŠ vzdělání v uvedeném oboru,
• minimálně 10 let oborové praxe,
• pedagogická praxe vítána.

zašlete nejpozději do 1. 5. 2014 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám paní Jaroslavy Zippeové.


Průběh výběrového řízení
Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním distančním kole posoudí komise všechny platné přihlášky a na základě dodaných podkladů vybere kandidáty do kola druhého, které je prezenční a bude se konat 
v pondělí 9. června 2014 od 9:00 hod formou veřejné přednášky v délce max. 30 minut, během kterých uchazeči představí svoji práci a koncepci výuky.


Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce VŠUP a po té písemně jednotlivým uchazečům.

 

2. v oboru Grafika a vizuální komunikace na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru grafický design a vizuální komunikace


Písemné přihlášky s následujícími přílohami:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a oborové praxi, případně dosažených vědeckých hodnostech,
• strukturovaný životopis,
• portfolio v elektronické podobě,
• koncepce výuky,
• kontaktní údaje

Průběh výběrového řízení
Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním distančním kole posoudí komise všechny platné přihlášky a na základě dodaných podkladů vybere kandidáty do kola druhého, které je prezenční a bude se konat
ve čtvrtek 5. června 2014 od 9:00 hod formou veřejné přednášky v délce max. 30 minut, během kterých uchazeči představí svoji práci a koncepci výuky.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce VŠUP a po té písemně jednotlivým uchazečům.

 


Předpokládaný nástup: 1. 10. 2014 (začátek akademického roku 2014/15)