Výběrové řízení na Katedře architektury na pozici vedoucí/ho Ateliéru architektury II
Vytvořeno: 27. 10. 2021 od Úřední deska

Výběrové řízení na Katedře architektury na pozici vedoucí/ho Ateliéru architektury II

 

 Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Vedoucí Ateliéru architektury II

V rámci institucionální strategie internacionalizace chce škola nabídnout svým posluchačům možnost, aby získali vzdělání se silnými mezinárodními prvky na domácí půdě. Hledá proto mezinárodně úspěšnou uměleckou osobnost, která bude schopna uskutečňovat studijní program s výraznými internacionalizačními a mezikulturními prvky, a tak připravovat posluchače na práci v globální znalostní společnosti.

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

·        schopnost vést výuku a výzkum na mezinárodní úrovni;

·        výborná znalost anglického jazyka (vyučovací jazyk je angličtina);

·         pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         portfolio (elektronicky);

·         ocenění dokládající úspěchy na mezinárodní architektonické scéně (sken);     

·         doklad o předchozí architektonické praxi, případně o pedagogickém působení

·         kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 30. 11. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2022 na plný úvazek (1).

 

Rozhodnutím rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z 9. 11. 2021 byla lhůta pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení na Katedře architektury na pozici vedoucí/ho Ateliéru architektury II prodloužena do 20. 12. 2021.

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.