Výběrové řízení na Katedře grafiky na pozici vedoucí Ateliéru fotografie II a jeho asistent/ka
Vytvořeno: 15. 11. 2021 od Úřední deska

Výběrové řízení na Katedře grafiky na pozici vedoucí Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky a jeho asistent/ka

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

 

vedoucí Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky a jeho asistent/ka

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

·         oborová praxe;

 

·         znalost anglického jazyka;

 

·         pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (v přihlášce musí být specifikováno, který uchazeč se hlásí na místo vedoucí/ho a který na pozici asistenta/ky):

 

·         skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;

 

·         strukturovaný životopis;

 

·         motivační dopis;

 

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

 

·         portfolio (elektronicky);

 

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

 

·         v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

 

·         kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 16. 12. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

 

 

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2022 na plný úvazek (1).

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

 Průběh výběrového řízení:

Termín VŘ: 3. 2. 2022 od 14:00 hodin.

 

 

 

 Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

 Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.