Výběrové řízení na Katedře užitého umění na pozici vedoucí/ho Ateliéru keramiky a porcelánu.
Vytvořeno: 20. 9. 2021 od Úřední deska

Výběrové řízení na Katedře užitého umění na pozici vedoucí/ho Ateliéru keramiky a porcelánu.

Výběrové řízení na Katedře užitého umění

 

 

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu.

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

·         oborová praxe;

·         znalost anglického jazyka;

·         pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         portfolio (elektronicky);

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

·         v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·         kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 31. 10. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.