Výběrové řízení na Katedře užitého umění - vedoucí a asistent/ka Ateliéru módní tvorby
Vytvořeno: 23. 2. 2022 od Úřední deska

Výběrové řízení na Katedře užitého umění - vedoucí a asistent/ka Ateliéru módní tvorby

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

 

vedoucí a asistent/ka Ateliéru módní tvorby

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

·         oborová praxe;

 

·         znalost anglického jazyka;

 

·         pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·         skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;

 

·         strukturovaný životopis;

 

·         koncepce ateliérové výuky - předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;

 

·         motivační dopis;

 

·         portfolio (elektronicky);

 

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

 

·         v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

 

·         kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

 

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

 

Průběh výběrového řízení:

 

 

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.