Výběrové řízení na metodika/metodičku Katedry architektury
Vytvořeno: 2. 8. 2019 od Úřední deska

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

 

Metodik/metodička na Katedře architektury

 

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění se zaměřením na architekturu – ideálně student nebo absolvent doktorského programu,
  • odborná praxe,
  • pedagogická praxe vítána,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled publikační / tvůrčí činnosti,
  • motivační dopis,
  • kontaktní údaje,
  • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení.

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup: 

1. 10. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let. 

 

Průběh výběrového řízení:

K osobnímu pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky. V případě velkého počtu uchazečů je v 1. distančním kole posoudí a doporučí odborná komise jmenovaná rektorem. Vybraní uchazeči budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce metodiky Katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
27. 9. 2019.