Výběrové řízení na místo pedagoga šestisemestrálního předmětu - Modul základních výtvarných disciplín
Vytvořeno: 2. 8. 2017 od Úřední deska

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu M8206 Výtvarná umění, na místo pedagoga šestisemestrálního předmětu Modul základních výtvarných disciplín, který je určen studentům bakalářského studia (úvazek 1,0).

 

Kvalifikační předpoklady:

 •    VŠ vzdělání v oblasti malby, kresby, plastiky, anatomie a perspektivy
 •   oborová praxe,
 •   pedagogická praxe – nepovinná,
 •  schopnost základní komunikace v anglickém jazyce.

 

Informace k výuce:

 •       Pedagog vede skupiny studentů při plnění povinných předepsaných dvanácti čtyřhodinových lekcí.
 •       Anotace předmětu -  Modul vybaví během 4 semestrů studenty znalostmi i dovednostmi potřebnými ke kresebnému či malebnému zobrazení na vysoké úrovni dle nového konceptu  výuky výtvarných doprovodných disciplín na   UMPRUM, a to bez ohledu na předchozí typ vzdělání studenta.
 •      Jedná se o efektivní a intenzivní výuku základních výtvarných dovedností - kresby, malby, modelování, které jsou organicky propojeny s nezbytnými doprovodnými disciplínami – anatomií a perspektivou do jednoho výukového bloku. Přímo v procesu výuky výtvarného vyjádření student získává a aplikuje teoretické znalosti z perspektivy a anatomie. 
 •      Počet pedagogem vedených skupin týdně: 2 základní + 1 specializovaná (pedagogem garantovaný povinně-volitelný předmět pro studenty 3. ročníku, rozvíjející schopnosti studentů získané v prvních dvou ročnících),
 •      Počet studentů v jedné skupině: 8 – 10.
 •      Každý student povinně absolvuje 12 lekcí určených pro daný semestr. Případné absence budou řešeny absolvováním lekce společně s jinou skupinou studentů stejného ročníku (každá skupina bude mít z tohoto důvodu vlastní pořadí úkolů).
 •      Součástí práce pedagoga je i účast na evaluaci výuky, přípravě i modifikaci jednotlivých lekcí.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (netřeba u absolventů UMPRUM), případně dosažených vědeckých hodnostech,
 •  strukturovaný životopis,
 • portfolio dokládající vlastní tvorbu a schopnosti uchazeče v oblasti malby, kresby, plastiky, anatomie a perspektivy,
 •  nabídku výuky vlastní nadstavby k základnímu programu, specializovanou pro studenty 3 ročníku, která bude rozvíjet dovednosti získané v uplynulých 4 semestrech (plán výuky, rozepsaný do dvanácti lekcí, každá po 240 minutách), v případě přijetí bude tato specializovaná výuka pedagogem garantovaná,
 •  kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 1. září 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Bc. Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

 

Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru. O termínu druhého kola budou uchazeči včas vyrozuměni.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 20. září 2017.

Předpokládaný nástup 1. říjen 2017.