Výběrové řízení na provozovatele bufetu UMPRUM
Vytvořeno: 4. 7. 2017 od Úřední deska

Předmět výběrového řízení

Uchazeči soutěží o uzavření nájemní smlouvy k části nemovitosti a nájmu movitých věcí. Prostory bufetu škola nepronajímá za účelem nejvyššího zisku, ale za účelem zajištění kvalitní a dostupné služby pro studenty a zaměstnance školy v prestižním prostředí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na adrese nám. Jana Palacha 80. Pro uchazeče se tak nabízí příležitost propojit kreativní kuchyni s kreativitou školy a při rozumně nastavené cenové hladině mít zajištěn stálý přísun zákazníků z řad studentů a zaměstnanců školy (celkem 500 studentů, 100 učitelů, 60 zaměstnanců). Nájemce bufetu bude v rámci nájemní smlouvy povinen zajistit rovněž sběr špinavého nádobí ze studentského klubu a jeho základní úklid, kdy tyto prostory nejsou předmětem nájmu a provozu, protože že je možné očekávat, že zákazníci bufetu si budou odnášet jídlo ke konzumaci především do těchto prostor. Bufet bude provozován jako prodej „přes ulici“ z výdejního okna ústícího z kuchyně do školní chodby.

Prostory bufetu resp. kuchyně procházejí v červenci – srpnu 2017 kompletní rekonstrukcí včetně obnovy veškerého zařízení a vybavení (pracovní stoly, chladící zařízení a skladovací prostory, varné desky, odsávání, dřezy a myčky atp.). Účelem rekonstrukce kuchyně a výdejního místa bufetu a následně i tohoto výběrového řízení je podstatným způsobem zvýšit kvalitu nabízených služeb, které budou jak studentům, tak zaměstnancům nabízeny za dostupnou cenu. Účelem není vytvořit v prostorách UMPRUM špičkovou restauraci, ale zajistit místo a službu, kam je možné přivést i návštěvníka školy odjinud.

Výběrové řízení na nájemce (a tedy provozovatele bufetu) je organizováno tak, aby se zahájením akademického roku 2017/2018, tedy 1.  11. 2017 nebo v těsné návaznosti na toto datum zahájil provoz rovněž vybraný nájemce bufetu.