Výběrové řízení v oboru Architektonická tvorba na Katedře architektury: Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru architektury II.
Vytvořeno: 29. 10. 2021 od Úřední deska

Výběrové řízení v oboru Architektonická tvorba na Katedře architektury: Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru architektury II.

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

 

Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru architektury II.

 

V rámci institucionální strategie internacionalizace chce škola nabídnout svým posluchačům možnost, aby získali vzdělání se silnými mezinárodními prvky na domácí půdě. Pro vedení Ateliéru architektury II hledá proto mezinárodně úspěšnou uměleckou osobnost, která bude schopna uskutečňovat studijní program s výraznými internacionalizačními a mezikulturními prvky. Od asistenta vedoucího se zejména očekává, že bude pomáhat vedoucímu pedagogovi při výuce hlavního ateliérového předmětu a zajišťovat administrativní procesy spojené s činností ateliéru.

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·       VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

·       oborová praxe;

 

·       výborná znalost anglického jazyka (ateliérová výuka bude probíhat v angličtině);

 

·       pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·       skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

 

·       strukturovaný životopis;

 

·       motivační dopis;

 

·       portfolio (elektronicky);

 

·       ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

 

·       v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

 

·       kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 20. 12. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, personální oddělení, paní Andree Kartous (andrea.kartous@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2022 na plný úvazek (1).

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

 

 

 

Uchazeč/ka bude vybrán/a v souladu s platným vnitřním předpisem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Řádem vývěrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků podle čl. 2, odst. 11.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům v dostatečném předstihu.