Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20 do st. programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění
Vytvořeno: 1. 5. 2019 od Úřední deska

Na základě 1. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, oboru 8101T007 Teorie a dějiny moderního a současného umění  konaného dne 29. 4. 2019 postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči – viz. příloha.

2. kolo proběhne dne 30. 4. 2019 v místnosti č. 312 formou pohovorů, harmonogram naleznou uchazeči v příloze. Prosíme uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut předem.