Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - Doktorské studium
Vytvořeno: 8. 6. 2017 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 30. - 31. 5. 2017 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2017/18 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).