Výsledky přijímacího řízení 2018/19 - doktorské studium
Vytvořeno: 4. 6. 2018 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 30. - 31. 5. 2018 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2018/19 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).