Výsledky přijímacího řízení 2018/19 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 9. 3. 2018 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 5. - 9. 2. 2018 byli do bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči. (bez záruky)

Tito uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat dle harmonogramu UMPRUM.