Výsledky přijímacího řízení 2018 / 2019 - Výtvarná umění, Ateliér fotografie II
Vytvořeno: 25. 6. 2018 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 11. - 15. 6. 2018 byli do bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: B8206 a N8206 Výtvarná umění, studijní obor Grafika a vizuální komunikace, Ateliér fotografie II, přijati pro akademický rok 2018/19 tito uchazeči (bez záruky):