Výsledky přijímacího řízení 2019/20 - doktorské studium
Vytvořeno: 31. 5. 2019 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 5. 2019 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2019/20 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).