Výsledky přijímacího řízení 2019/20 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 8. 3. 2019 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. 12. 2018 a 4. - 8. 2. 2019 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha (bez záruky).