Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění
Vytvořeno: 2. 5. 2019 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 4. 2019 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2019/2020 tito uchazeči - viz příloha.