Výsledky přijímacího řízení 2020/21 - doktorské studium
Vytvořeno: 9. 6. 2020 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného dne 8. - 9. 6. 2020 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2020/21 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).