Výsledky přijímacího řízení 2021/22 - doktorské studium
Vytvořeno: 26. 5. 2021 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. 5. 2021 (1. kolo) a 26. 5. 2021 (2. kolo) byli do doktorského studia studijního programu P8206 Výtvarná umění přijati pro akademický rok 2021/2022 tito uchazeči - viz. příloha (bez záruky).