Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 13. 3. 2017 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 6. - 10. 2. 2017 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění  přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha. (bez záruky)

Tito uchazeči se stanou studenty VŠUP po zápisu do studia, který se bude konat dle harmonogramu VŠUP.