Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění
Vytvořeno: 3. 5. 2017 od Úřední deska

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 27. - 28. 4. 2017 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2017/18 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).